Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.8 Svartider legevaktsentraler

Helsedirektoratet hadde gjennom pandemien et ekstra fokus på svartidene ved AMK- og legevaktsentralene i Norge. Legevaktsentraler (LVS) er døgnkontinuerlig tjenester, som skal motta og håndtere henvendelser og sørge for at pasientene får riktig behandling til rett tid. Sentralene er ofte første kontaktledd og akuttkjedens portvoktere.

I 2023 ble dashboard for svartider ved legevaktsentraler publisert, som viser antall anrop, besvarte anrop og samtaletid fordelt på år og måneder. Helsedirektoratet publiserte en nasjonal kvalitetsindikator som måler andel besvarte henvendelser til det medisinske nødnummeret 116 117 og lokalt 8-siffert legevaktnummer som er besvart av operatør innen to minutter. 

Det er 96 legevaktsentraler i Norge. I 2023 viser at det var i underkant av 3,2 millioner anrop til medisinsk nødnummer 116 117 og lokalt legevaktnummer. I de tre foregående årene lå antallet anrop på rundt 3,4-3,5 millioner. I akuttmedisinforskriften er det stilt krav til legevaktsentralene om at 80 prosent av henvendelsene normalt skal besvares innen to minutter.

På landsbasis har ikke dette kravet vært nådd i noen av årene i perioden 2018-2022 og i 2023 er andelen på 63 prosent.

Figur 10.15. Andel besvarte anrop innen 2 minutter i perioden 2018 – 2023.
Figur 10.15. Andel besvarte anrop innen 2 minutter i perioden 2018 – 2023.

Tilgjengeligheten varierer mellom legevaktsentralene og dataene viser at større kommuner i mindre grad besvarer innkommende anrop til legevaktsentralene innen responstidkravene sammenlignet med mindre kommuner.  37 legevaktsentraler nådde målkravet, i 50 sentraler var måloppnåelsen mellom 79 og 51 prosent, mens 9 legevaktsentraler hadde en måloppnåelse mellom 50 og 34 prosent.

Siste faglige endring: 31. mai 2024