Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.9Brukererfaringsundersøkelser legevakt

I tildelingsbrevet for 2024 har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide en 10-årsplan for brukererfarings­undersøkelser. I denne planen inngår undersøkelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legevakt er én av de gruppene vi anbefaler å gjennomføre brukererfaringsundersøkelse for i 10-årsplanen. Den siste større undersøkelsen for å måle brukererfaringer med legevakt ble gjennomført ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) sine Vakttårnlegevakter i 2010/2011.

Siste faglige endring: 31. mai 2024