Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.7Stabil andel fastleger med spesialisering

Andelen fastleger med gjennomført spesialisering i allmennmedisin var på 63,3 prosent i 2023, som er tilnærmet uendret fra 2022[64]. I perioden før 2022 var en jevn økning over tid. Selv om andelen med spesialisering ikke har økt de siste to årene, har det vært en økning i antall fastleger med spesialitet. Årsaken til at andelen ikke har økt, henger sammen med at det har blitt flere fastleger totalt. Økningen i fastleger er særlig stor for gruppen leger under 40 år. Nye leger som tiltrer, kan fortsatt ikke ha gjennomført hele spesialiseringen. Andelen med spesialitet er lavest i aldersgruppen under 40 år, etterfulgt av gruppen 40-60 år og høyest i gruppen over 60 år. Figuren under viser utviklingen over tid i andel og antall fastleger med spesialitet i allmennmedisin.

Figur 10.14. Andel og antall fastleger med spesialisering i allmennmedisin årene 2015 til 2023.
Figur 10.14. Andel og antall fastleger med spesialisering i allmennmedisin årene 2015 til 2023.
Kilde: FLO

Andelen med spesialisering i allmennmedisin varierer etter kommunestørrelse. Gruppen med flest innbyggere (50 000+) har over tid hatt høyest andel, mens gruppen med færrest innbyggere (<2000) har hatt lavest andel. I perioden 2015 til 2023 har det vært en økning i andel i alle kategoriene av kommunestørrelser.

Tabell 10.5. Andel fastleger med spesialisering i allmennmedisin i årene 2015 til 2023.
Kilde: FLO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Under 2000 innb.

32,6

32,1

39,9

38,5

40,0

44,4

44,1

48,6

49,0

2000-4999 innb.

42,4

43,1

44,6

42,8

44,6

46,7

49,6

51,6

52,1

5000 - 9999 innb.

48,6

47,7

49,2

48,8

51,7

53,7

56,3

56,8

60,4

10 000-49 999 innb.

56,2

55,8

57,9

58,4

60,0

60,3

60,6

59,8

58,4

50 000 innb.+

65,5

65,2

69,9

70,8

70,8

71,4

71,7

70,6

70,9


[64] Dataene til denne indikatoren leveres av FLO. Grunnet overgang til ny datamodell kan det forekomme avvik mellom tallene i denne rapporten og tidligere publiseringer.

Siste faglige endring: 31. mai 2024