Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.6Liten endring i varighet på relasjonen mellom fastlege og innbygger nasjonalt

God kontinuitet i forholdet mellom allmennlege og pasient (listeinnbygger) har flere fordeler. Det kan gi grunnlag for bedre samarbeid, større opplevd tilfredshet, bedre forebygging, mer omfattende behandling og mindre dobbelt behandling enn ved kortvarige lege-pasientrelasjoner. En studie har vist at kontinuitet i lege-pasient-forholdet gir redusert dødelighet, spesielt blant eldre pasienter og redusert bruk av spesialisthelsetjenester[62].

Den personlige kontinuiteten mellom lege og pasient kan måles gjennom å se på tiden en listeinnbygger har den samme fastlegen. Ved utgangen av 2023 var median varighet på fastlege-listeinnbygger relasjonen på 4,9 år (mot 5,1 i 2015)[63]. Median varighet er uendret fra 2022 til 2023.

Median varighet på lege-pasient-relasjonen er lengst i gruppen med de største kommunene, og går så ned når innbyggertallet reduseres. I kommuner med flere enn 50 000 innbyggere var median varighet i 2023 på 5,3 år, mens i kommuner med færre enn 2 000 innbyggere var varighet på relasjonen på 2,8 år. Forskjellene i varighet mellom gruppene med små og store kommuner har vedvart over tid.

Tabell 10.3. Median varighet på lege-pasient-relasjonen målt i år for årene 2015 til 2023 fordelt etter kommunestørrelse.
Kilde: FLO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Under 2000 innb.

2,8

3,0

2,9

3,3

3,3

3,6

3,3

3,0

2,8

2000-4999 innb.

4,8

4,8

4,3

3,9

4,3

4,1

3,8

3,8

3,3

5000 - 9999 innb.

4,6

4,5

4,4

4,4

4,8

4,9

4,8

4,7

4,7

10 000-49 999 innb.

5,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,2

5,1

4,9

4,9

50 000 innb.+

4,9

5,0

5,4

5,3

5,3

5,3

5,2

5,2

5,3

Landet

5,1

5,0

5,3

5,2

5,2

5,1

5,0

4,9

4,9

Kvalitetsindikatoren viser også andel innbyggere med samme lege over 2, 10 og 15 år. I 2023 varierer andelen med samme lege over 2 år mellom 58,5 prosent i kommunegruppen med færre enn 2000 innbyggere og 75,9 prosent i gruppen med flest innbyggere. For andel med samme lege over 10 og 15 år ser vi samme mønster. Andelene er høyere i store kommuner sammenlignet med små kommuner.

Tabell 10.4. Andel innbyggere med samme lege over 2 år, 10 år og 15 år i 2022 fordelt etter kommunestørrelse for året 2023.
Kilde: FLO

 

Andel med samme lege over 2 år

Andel med samme lege over 10 år

Andel med samme lege over 15 år

Under 2000 innb.

58,5

16,2

10,2

2000-4999 innb.

62,9

21,9

12,1

5000 - 9999 innb.

71,2

26,3

15,4

10 000-49 999 innb.

72,8

27,6

16,5

50 000 innb.+

75,9

29,4

16,7

Landet

73,6

28,0

16,2

 

[63] Dataene til denne indikatoren leveres av FLO. Grunnet overgang til ny datamodell kan det forekomme avvik mellom tallene i denne rapporten og tidligere publiseringer.

Siste faglige endring: 31. mai 2024