Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.5Noe nedgang i median avtalevarighet for fastleger 2015-2023

Et av hovedelementene i fastlegeordningen er at innbyggerne får en fast allmennlege å forholde seg til for å gi kontinuitet i tjenesten. Evalueringen av fastlegeordningen viste blant annet at kontinuitet er ett av de viktigste elementene for å oppnå tjenester av god kvalitet. Et mål på kontinuitet kan være varigheten av fastlegeavtaler. Avtalevarigheten viser hvor lenge en fastlege har vært i en gitt praksis/stilling i en kommune.

Det har vært en nedgang i median avtalevarighet på fastlegeavtalene over tid. Ved utgangen av 2023 var median varighet på fastlegeavtalene på 7,3 år for hele landet[61].

Figur 10.13. Antall fastlegeavtaler, og median avtalevarighet besatte avtaler målt i år, for årene 2015 til 2023 for hele landet.
Figur 10.13. Antall fastlegeavtaler, og median avtalevarighet besatte avtaler målt i år, for årene 2015 til 2023 for hele landet. Kilde: FLO

I 2015 var median avtalevarighet 9,5 år. En medvirkende årsak til kortere avtalevarighet er at det har vært en økning i antall fastleger totalt. I perioden 2015 til 2023 har det blitt nær 850 flere fastlegeavtaler. Nye avtaler med kort varighet påvirker median avtalevarighet negativt. Nedgang i median avtalevarighet bør derfor også ses i sammenheng med økt rekrutering i fastlegetjenesten. I tillegg til at det har blitt flere nye fastleger, påvirkes resultatet av at for eksempel eldre leger med lang avtaletid går av med pensjon.

Forskjeller i median avtalevarighet mellom ulike kommunegrupper kan være en indikasjon på at kontinuiteten i fastlegetjenestene påvirkes av om innbyggeren bor i en stor eller liten kommune. Resultatene viser at varigheten går opp i takt med økt innbyggertall. I kommuner med flere enn 50 000 innbyggere var median avtalevarighet i 2023 på 9,3 år, mens i kommuner med færre enn 2000 innbyggere var avtalevarigheten på 3,3 år. Forskjellene mellom kommunegruppene har vedvart over tid. Samtidig ser vi at median avtalevarighet har gått ned i hver kategori av kommunestørrelser fra 2015 til 2023.

Tabell 10.2. Median varighet på fastlegeavtaler målt i år for årene 2015 til 2023 fordelt etter kommunestørrelse.
Kilde: FLO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Under 2000 innb.

4,6

3,8

3,6

3,3

3,9

4,2

4,0

3,7

3,3

2000-4999 innb.

7,8

7,1

6,8

6,2

6,4

5,9

5,9

5,7

5,1

5000 - 9999 innb.

6,8

6,4

6,6

6,2

6,3

6,7

6,8

6,7

6,5

10 000-49 999 innb.

9,4

8,9

8,8

8,4

8,0

7,8

7,8

7,0

6,6

50 000 innb.+

11,6

11,2

10,8

10,5

9,9

9,8

9,8

9,3

9,3

Landet

9,5

9,3

8,9

8,5

8,4

8,3

8,3

7,8

7,3

 

[61] Dataene til denne indikatoren leveres av FLO. Grunnet overgang til ny datamodell kan det forekomme avvik mellom tallene i denne rapporten og tidligere publiseringer.

Siste faglige endring: 31. mai 2024