Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.4Stabilt høyt antall listeinnbyggere på liste uten fast lege i 2023, bedring hittil i 2024

​Antall og andel listeinnbyggere som står på en liste uten fast lege har økt over mange år, men holdt seg relativt stabilt gjennom 2023. Per 1. mai 2024 hadde antallet blitt redusert med 33 000 siden årsskiftet.

Figur 10.10. Antall listeinnbygger på liste uten fast lege per 4.kvartal 2019 til 2023, og hittil i 2024
Figur 10.10. Antall listeinnbygger på liste uten fast lege per 4.kvartal 2019 til 2023, og hittil i 2024.
Kilde: FLO

Som også tidligere rapporter har vist er det store geografiske forskjeller i andel av listeinnbyggere på lister uten fast lege, og at fylker med mange små og usentrale kommuner som oftest har et større innslag av dette. Per 1.mai 2024 var den høyeste andelen i Finnmark (9,8 prosent), fulgt av Nordland, Møre og Romsdal og Troms.

Figur 10.11. Antall og andel innbygger på liste uten fast lege. Per 1 mai 2024.
Figur 10.11. Antall og andel innbygger på liste uten fast lege. Per 1 mai 2024.
Kilde: FLO
Figur 10.12. Andel innbyggere uten fast lege etter kommunestørrelse og sentralitet. 2019 til 2024 (mai).
Figur 10.12. Andel innbyggere uten fast lege etter kommunestørrelse og sentralitet. 2019 til 2024 (mai).
Kilde: FLO

 

[60] Oppdaterte tall for første kvartal 2024 publisert i tallgrunnlaget for nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI)

 

Siste faglige endring: 31. mai 2024