Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.1LIS1-søknader og tilsatte

I 2023 ble det totalt lyst ut 1162 LIS1 stillinger. Herav var det 1184 søkere til 575 stillinger utlyst om våren og med oppstart 1.9.2023. For høsten var det 913 søkere til 587 LIS1-stillinger med oppstart 1.9.2024. Som følge av at det uteksamineres flere studenter i juni enn i januar, vil det alltid være flere søkere i søknadsrunden til LIS1 stillinger om våren enn om høsten. Søknadsrundene for henholdsvis vår og høst vises derfor hver for seg. 

I 2024 er det totalt 1185 LIS1 stillinger hvorav 593 utlyses med oppstart 1. september 2024 og 592 utlyses med oppstart 1. mars 2025. Dette er en økning i antallet stillinger på 25 % siden 2019, og målet om antall ordinære LIS1 stillinger anslått i Helsedirektoratets rapport fra 2019 vil dermed være oppfylt [45]. Figuren under viser en liten nedgang i antall søkere til LIS1 stillinger de siste årene, etter flere år med tydelig økning.  

Figur 7.1. Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til høsten 2023*.
Figur 7.1. Utvikling i søkere og tilsatte i LIS1-stillinger. Tilsettingsrunder fra våren 2013 til høsten 2023*. 
Kilde: Helsedirektoratets stillingsportal Webcruiter. *Merk at det benyttes en sekundær y-akse for prosentandelen som tilsettes.

 

Siste faglige endring: 31. mai 2024