Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Leger som har gjennomført LIS1 eller tilsvarende

I 2023 var det 1106 leger som gjennomførte LIS1 eller tilsvarende. Med "eller tilsvarende" menes gammel turnusordning for leger. Økningen i antallet LIS1-stillinger de siste årene har bidratt til at flere leger kan starte videre spesialisering som ALIS i kommuneheltetjenesten eller som LIS i spesialisthelsetjenesten.

Figur 7.2 viser at de fleste leger avslutter LIS1 eller tilsvarende i første kvartal. Dette sammenfaller med de som påbegynte kommunedelen av LIS1 på høsten. Vi har ikke tidligere reflektert over denne ubalansen mellom dem som avslutter på våren og dem som avslutter på høsten, men figur 6.2 viser at det i hele perioden 2015 til 2023 er langt flere som avslutter i første kvartal enn i tredje kvartal. Det er også mange leger som avslutter LIS1 i andre og fjerde kvartal som følge av permisjoner og annet fravær. .

Figur 7.2. Utvikling i leger som avslutter LIS1 eller tilsvarende i perioden 2015 til 2024[2]. Per kvartal.
Figur 7.2. Utvikling i leger som avslutter LIS1 eller tilsvarende i perioden 2015 til 2024 [46]. Per kvartal.
Kilde: Helsedpersonellregisteret (HPR).

     

    [46] Uttrekk fra Helsepersonellregisteret (HPR ) 23.4.2024

    Siste faglige endring: 31. mai 2024