Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.3Kompetanseforskriftens krav til vikarer

Kompetanseforskriften[47] stiller kompetansekrav til leger som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hovedreglene er at legen må være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.

For vikarer er det et unntak som sier at de kan jobbe ett år uten å starte spesialisering. Videre, med grunnlag i rekrutteringsutfordringer i kommunen, kan leger som ikke har oppnådd alle læringsmålene i del 1 tilsettes i eller få forlenget vikariater av mer enn ett års varighet dersom vikariatet ikke varer lenger enn til og med 31. desember 2024. Det er også unntak fra hovedreglene for leger som per 1. mars 2017, da kompetanseforskriften ble innført, var omfattet av overgangsordningen.

Figur 7.3 viser at 22 % av alle vikarer i fastlegeordningen per 31.12.2024 manglet LIS1 eller tilsvarende, 22 % var spesialist i allmennmedisin, 2 % var omfattet av overgangsordningene. 54 % hadde gjennomført LIS1 eller tilsvarende. Disse antas å være under spesialisering i allmennmedisin, eller har mulighet til raskt å komme i gang med spesialisering i allmennmedisin.

Figur 7.3 viser også at mange vikarer jobber i deltidsstillinger slik at det totale antall årsverk er lavere enn antall leger.  

Figur 7.3. Vikarer i fastlegeordningen per 31.12.2023 fordelt på krav til kompetanse i Kompetanseforskriften.
Figur 7.3. Vikarer i fastlegeordningen per 31.12.2023 fordelt på krav til kompetanse i Kompetanseforskriften. 
Kilde: FLO.

I gruppen leger som ikke har gjennomført LIS1 eller tilsvarende, er det en stor andel med utdanning fra Danmark, Sverige og andre EØS-land. Leger med utdanning fra Danmark utgjør 40 % av det totale antall vikarer som ikke har LIS1 eller tilsvarende, og 50 % av nytilsatte vikarer uten LIS1 eller tilsvarende i 2023. Dette er vist i figur 7.4. Etter 31.12.2024 må disse legene gjennomføre LIS1 før de kan fortsette å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Figur 7.4. Vikarer i fastlegeordningen per 31.12.2023 som ikke har gjennomført LIS1 eller tilsvarende fordelt etter utdanningsland og hvilket år de startet som vikar i fastlegeordningen.
Figur 7.4. Vikarer i fastlegeordningen per 31.12.2023 som ikke har gjennomført LIS1 eller tilsvarende fordelt etter utdanningsland og hvilket år de startet som vikar i fastlegeordningen. 
Kilde: FLO.

     

    [47] Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - Lovdata

    Siste faglige endring: 31. mai 2024