Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.4Legeårsverk i spesialisthelsetjenesten og i kommunene

​I overkant av 70 prosent av rapporterte legeårsverk til SSB samlet for spesialisthelsetjenesten og kommunale helse og omsorgstjenester er tilknyttet spesialisthelsetjenesten. Fra 2015 til 2023 har det vært en vekst på 29,8 prosent i kommunene og 25,1 prosent i spesialisthelsetjenesten. Av veksten på 4563 legeårsverk fra 2015 til 2023 kom 3808 i spesialisthelsetjenesten og 1585 i kommunenes helse og omsorgstjeneste. Siste år fra 2022 til 2023 økte antall årsverk i kommunene med 5,7 prosent, og med 2,4 prosent i spesialisthelsetjenesten. Målt i legeårsverk per 1000 innbyggere har det vært en større vekst spesialisthelsetjenesten enn i kommunene for perioden sett under ett. Rateberegningen tar ikke hensyn til endringer i befolkningssammensetning.   

Figur 6.6. Endring i antall avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester. 2015 til 2023.
Figur 6.6. Endring i antall avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester. 2015 til 2023.
Tabell 6.2. Utvikling i avtalte legeårsverk i spesialisthelsetjenesten sammenholdt med avtalte legeårsverk i kommunale helse og omsorgstjenester *.
*Kilde: SSB Tabell 13953 og tabell 11996 i statistikkbanken. ** Ekskl. næringsdrivende utenfor fastlegeordningen

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2015-2023

Kommunale helse- og omsorgs-tjenester

Avtalte årsverk*

5324

5465

5698

5840

5972

6193

6345

6537

6909

 

Endring

 

141

234

142

132

220

153

192

372

1585

Prosentvis endring

 

2,6

4,3

2,5

2,3

3,7

2,5

3,0

5,7

29,8

Årsverk per 1000

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

0,2

Spesialist-helse-tjenesten

Avtalte årsverk

15189

15642

16183

16711

17206

17770

18181

18559

18997

 

Endring

 

453

541

528

495

564

411

378

438

3808

Prosentvis endring

 

3,0

3,5

3,3

3,0

3,3

2,3

2,1

2,4

25,1

Årsverk per 1000

2,9

3,0

3,1

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

0,5

Totalt 

Årsverk

20513

21107

21881

22551

23178

23963

24526

25096

25906

 

Endring

 

594

775

670

627

784

564

570

810

5393

Prosentvis endring

 

2,9

3,7

3,1

2,8

3,4

2,4

2,3

3,2

26,3

Siste faglige endring: 31. mai 2024