Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Kjennetegn ved nye leger i fastlegeordningen hittil i 2023

Dette avsnittet går nærmere inn på hva som kjennetegner de nye fastlegene som har kommet inn i ordningen i 2023. At legen er ny i fastlegeordningen vil si at hen ikke tidligere har hatt avtale som fastlege. Som vi ser av tabell 1.2 er nesten 65 prosent av de nye fastlegene mellom 30 og 39 år, og de aller fleste nye er ikke ferdige spesialister. Kun 20 av 336 nye fastleger hadde godkjent spesialitet i allmennmedisin.

Tabell 1.2. Listelengde fordelt etter alder og om legen er spesialist eller ikke og per september 2019-2023.Prosent.

Antall nye fastleger

Andel

 

Ikke spesialister

Spesialister

Totalt

Ikke spesialister

Spesialister

Totalt

Under 30

47

0

47

15

0

14

30-39

212

6

218

67

30

65

40-49

46

9

55

15

45

16

50-59

9

4

13

3

20

4

60 og over

2

1

3

1

5

1

 

316

20

336

100

100

100

Kilde: FLO

Det er tidligere vist at listetaket til nye leger er klart lavere enn listetaket til leger som slutter i fastlege­ordningen[9]. Figur 1.11 viser at listelengden og listetaket på nye avtaler i 2023 i gjennomsnitt er kortere enn for de andre fastlegelistene. De 20 helt nye legene som har spesialitet i allmennmedisin, har bare litt kortere liste enn andre spesialister i gjennomsnitt, men omfatter få lister med stor spredning.

Listelengde og listetak for nye avtaler samlet og nye leger i fastlegeordningen sammenlignet med resterende lister/avtaler i 2023.
Figur 1.11. Listelengde og listetak for nye avtaler og nye leger i fastlegeordningen sammenlignet med resterende lister/avtaler i 2023.
Kilde: FLO

Våre undersøkelser viser at 221 av 336 nye leger (66 prosent) som var fastleger per september 2023 hadde fått ALIS tilskudd i 2023, og er under spesialisering i allmennmedisin i ny ordning.  Se mer om dette temaet i kapittel 2.

Fotnoter

[9] Oslo Economics og Universitetet i Oslo. Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024, evalueringsrapport II, OE-rapport 2023-40

Siste faglige endring: 20. oktober 2023