Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Introduksjonsavtaler

Introduksjonsavtaler gir leger som er under spesialisering i allmennmedisin mulighet til å arbeide samtidig med fastlegen, og få rett til trygderefusjon. I praksis innebærer dette at det kommer en ekstra lege inn på fastlegekontoret, som kan gjøre konsultasjoner på fastlegenes lister. 

Introduksjonsavtaler ble lyst ut med søknadsfrist 15. mars 2022. Det kom søknader fra 34 kommuner. Status per 25. august 2023 er at det er inngått avtale for 34 av 65 introduksjonsavtaler.

Flere av kommunene som opprinnelig fikk tildelt introduksjonsavtaler har sagt de fra seg.  Kommunene har ulike begrunnelser for dette. Noen ønsket å bruke avtalen til å rekruttere ny lege, men lyktes ikke. Andre kommuner gir uttrykk for at ordningen er for komplisert.

I etterkant av søknadsrunden har noen kommuner tatt kontakt og bedt om flere avtaler enn de opprinnelig fikk tildelt. Det er gitt klarsignal til det. Også kommuner utover de som søkte opprinnelig er blant disse, og per oktober arbeider flere av kommunene for å få på plass en eller flere introduksjonsavtaler.

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2023