Ledelsen

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Bjørn-Guldvog

Høyoppløselig bilde av Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)
Telefon: +47 917 93 600 
E-post: postmottak@helsedirektoratet.no
Last ned: CV Bjørn Guldvog

Olav Valen Slåttebrekk, assisterende helsedirektør

Olav Valen Slåttebrekk

Høyoppløselig bilde av Olav Valen Slåttebrekk (Foto: Thomas Lien/Helsedirektoratet)
Telefon: +47 913 73 068 
E-post: postmottak@helsedirektoratet.no

Sissel Husøy, divisjonsdirektør helseøkonomi og kompetanse

Sisse Husøy

Høyoppløselig bilde av Sissel Husøy (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

E-post: Sissel.Husoy@helsedir.no

Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør kvalitet og forløp

E-post: johan.georg.rostad.torgersen@helsedir.no

Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging

Linda Granlund

Høyoppløselig bilde av Linda Granlund (Foto: Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet)

E-post: Linda.Granlund@helsedir.no

Jan Arild Lyngstad, divisjonsdirektør digitalisering og helseregistre

JanArild Lyngstad

Høyoppløselig bilde av Jan Arild Lyngstad (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)
Telefon: +47 905 66 427 
E-post: Jan.Arild.Lyngstad@helsedir.no

Nina Aulie, divisjonsdirektør, stab for virksomhetsstyring

Nina Aulie

(Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

E-post: Nina.Aulie@helsedir.no

I ledergruppen møter i tillegg:

  • Karin Straume, fagdirektør
  • Svein Lie, fagdirektør
  • Karin Yan Kallevik, stabssjef
  • Sissel Korshavn, internrevisor
  • Trine Melgård, kommunikasjonsdirektør

Pressebilder avdelingsdirektører og talspersoner

Høyoppløselige bilder av avdelingsdirektører og talspersoner: photoshelter.com 
Passord til bildearkiv: Pressebilder

For kontaktinformasjon til avdelingsdirektører, bruk søkefeltet. 

Helfo

Ledelsen i Helfo (helfo.no)

Først publisert: 08.03.2019 Sist endret: 22.03.2019