Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisasjon og ledelse

Organisasjonskart og beskrivelse av divisjoner og avdelinger i Helsedirektoratet.

Organisasjonskart

Last ned:

Ledelsen

 • Helsedirektør: Bjørn Guldvog
 • Assisterende helsedirektør: Mariann Hornnes, Olav Valen Slåttebrekk og Espen Rostrup Nakstad
 • Divisjon for folkehelse og forebygging: Linda Granlund
 • Divisjon for kommunale tjenester og beredskap: Helen Brandstorp
 • Divisjon for spesialisthelsetjenester og internasjonalt samarbeid: Hilde Myhren 
 • Divisjon for digital transformasjon: Lucie Aunan
 • Divisjon for informasjonsforvaltning og metode: Bente Andersen Sundlo
 • Divisjon for analyse og informasjonstjenester: Jan Arild Lyngstad
 • Juridisk divisjon: Anne Louise Valle
 • Divisjon for helseøkonomi og personell: Sissel Husøy
 • Divisjon for virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling: Nina Aulie

Pressebilder: Høyoppløselige bilder av ledelsen i Helsedirektoratet.

Divisjon for folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Miljø og helse: Erlend Bø
 • Folkesykdommer: May Cecilie Lossius
 • Levekår: Øyvind Giæver
  • Seksjon: Senteret for et aldersvennlig Norge: Wenche Halsen
 • Folkehelse og klima: Else Karin Grøholt
 • Psykisk helse og rus: Jakob Linhave
 • Joint Action Prevent NCD (myndighetssamarbeid for ikke-smittsomme sykdommer): Knut Jønsrud

Fagdirektør: Astrid Nylenna

Divisjon for kommunale tjenester og beredskap

Divisjonsdirektør: Helen Brandstorp

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Samfunnshelse: Knut Berglund (fungerende)
 • Sikkerhet og beredskap: Per Magne Tveitane (fungerende), Bjørn Jarle Wiger (fungerende)
 • Helse- og omsorgstjenester: Helga Katharina Haug
 • Barne- og ungdomshelse: Ellen Margrethe Carlsen
 • Kompetanse: Liv Heidi Brattås Remo
 • Senter for brukermedvirkning: Karin Yan Kallevik

Fagdirektør: Erlend Tuseth Aasheim

Divisjon for spesialisthelsetjenester og internasjonalt samarbeid

Divisjonsdirektør: Hilde Myhren 

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Plan og samhandling: Sverre Harbo (fungerende)
 • Fagutvikling i spesialisthelsetjenester: Torunn Janbu
 • Legemidler og biomedisin: Børge Myrlund Larsen (fungerende)
 • Internasjonalt samarbeid: Bengt Skotheim (fungerende)
 • Pasientsikkerhet: Kari Annette Os

Divisjon for digital transformasjon

Divisjonsdirektør: Lucie Aunan

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Digital strategi: Siv Ingebrigtsen
 • Digitale helsetjenester: Elin Høyvik Kindingstad
 • Arkitektur og samhandling: Erik Hedlund
 • Helseteknologi: Norunn Elin Saure
 • Innovasjon: Sveinung Tornås

Fagdirektør: Jacob Holter Grundt

Divisjon for informasjonsforvaltning og metode

Divisjonsdirektør Bente Andersen Sundlo

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Kodeverk: Helene Tuft Stavnes (fungerende)
 • Terminologi: Alfhild Stokke
 • Standardisering: Georg Fredrik Ranhoff
 • Prosjekt- og prosessledelse: Morten Fronth-Andersen
 • Utredning og tjenestedesign: Eline Theresa Holljen

Divisjon for analyse og informasjonstjenester

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • IT: Wenche Snell
  • Seksjon for innholdsutvikling: Henrik Maurstad Jonasson
  • Seksjon for systemutvikling: Raymond Auglend
 • Analyse: Lars Rønningen
 • Kvalitetsindikatorer og brukerundersøkelser: Lars Rønningen (fungerende)
 • Kommunikasjon: Stine Camilla Bjerkestrand

Fagdirektør analyse: Beate Margrethe Huseby

Juridisk divisjon

Divisjonsdirektør: Anne Louise Valle

Avdelinger og avdelingsdirektører

 • Regelverk og digitalisering: Siri Pernille Utkilen
 • Helserett: Wenche Dahl Elde
 • Rettssaker og helserett: Dag Erlend Reite
 • Normering: Morten Græsli
 • Sektorrettet digital Sikkerhet: Jan Gunnar Broch

Personvernombud: Caroline Ringstad Schultz

Divisjon for helseøkonomi og personell

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Spesialistgodkjenning: Randi Moen Forfang
 • Autorisasjon: Anne Farseth
 • Finansiering: Eva Wensaas
 • Helserefusjoner: Steinar Mathisen
 • Tilskudd: Elise Husum

Divisjon for virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling

Divisjonsdirektør: Nina Aulie

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Plan og styring: Grete Heen
 • HR: Anita Sylte
 • Økonomi: Anne Langbraaten
  • Seksjon for lønn og regnskap
  • Seksjon for økonomistyring
 • Drift og service: Ketil Lundin
 • Sikkerhet: Vibeke Langeland Pedersen
 • Samordning og lederstøtte: Heidi Amundsen og Astrid Marie Bjerkås (fungerende fra 1. august)

Tverrgående funksjoner

Internrevisor: Sissel Margrethe Korshavn

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til helseaktører og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.

Helfo forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland.

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Pasient og brukerombudet (tilknyttet etat)

Pasient og brukerombudet er en tilknyttet etat til Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudets samfunnsoppdrag er å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal ombudet bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 (lovdata.no).

Først publisert: 01.05.2019 Siste faglige endring: 07.06.2024 Se tidligere versjoner