Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisasjon og ledelse

Organisasjonskart og beskrivelse av avdelinger. Ny organisering trer i kraft fra 1. april 2024.

Ny organisasjon fra 1. april

Oversikt over ledelsen og divisjoner i Helsedirektoratet f.o.m. 1. april.

 • Helsedirektør: Bjørn Guldvog
 • Assisterende helsedirektør: Mariann Hornnes, Olav Valen Slåttebrekk og Espen Rostrup Nakstad
 • Divisjon folkehelse og forebygging: Linda Granlund
 • Divisjon kommunale tjenester og beredskap: Helen Brandstorp
 • Divisjon spesialisthelsetjenester og internasjonalt samarbeid: stillingen skal lyses ut
 • Divisjon digital transformasjon: Lucie Aunan
 • Divisjon informasjonsforvaltning og metode: Bente Andersen Sundlo
 • Divisjon analyse og informasjonstjenester: Jan Arild Lyngstad
 • Juridisk divisjon: Anne Louise Valle
 • Divisjon helseøkonomi og personell: Sissel Husøy
 • Divisjon virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling: Nina Aulie

Helsedirektoratet - Avdelinger fram til 1. april

Inntil ny organisering trer i kraft 1. april 2024 er Helsedirektoratet organisert som før sammenslåingen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Divisjon folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Miljø og helse: Erlend Bø (fungerende)
 • Barne- og ungdomshelse: Ellen Margrethe Carlsen
 • Psykisk helse og rus: Jakob Linhave
 • Folkesykdommer: May Cecilie Lossius (fungerende)
 • Levekår: Øyvind Giæver

Fagdirektør: Astrid Nylenna

Divisjon kvalitet og forløp

Divisjonsdirektør: Helga Katharina Haug (fungerende)

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Retningslinjer og fagutvikling: Morten Græsli
 • Velferdsteknologi og rehabilitering: Bjørnar Alexander Andreassen (fungerende)
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: Kari Annette Os (fungerende)
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester: Liv Heidi Brattås Remo (fungerende)
 • Spesialisthelsetjenester: Torunn Janbu

Divisjon helseøkonomi og kompetanse

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Finansiering: Eva Wensaas
 • Helserefusjoner: Steinar Mathisen
 • Tilskudd: Elise Husum
 • Autorisasjon: Anne Farseth
 • Personell og godkjenning: Randi Moen Forfang

Divisjon analyse og samfunn

Divisjonsdirektør: Helen Brandstorp

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Global helse og dokumentasjon: Erlend Tuseth Aasheim
 • Komparativ statistikk og styringsinformasjon: Lars Rønningen
 • Kommunikasjon: Astrid Marie Bjerkås (fungerende)
 • Akuttmedisin og beredskap: Steinar Olsen
 • Helserett og bioteknologi: Wenche Dahl Elde
 • Helserett og rettssaker: Dag Erlend Reite

Personvernombud og fagdirektører:

 • Personvernombud: Caroline Ringstad Schultz
 • Fagdirektør analyse: Beate Margrethe Huseby
 • Fagdirektør juridisk: Anne Louise Valle

Divisjon digitalisering og helseregistre

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Prosjekt og tjenestedesign: Morten Fronth-Andersen
 • Utvikling og digitale kanaler: Wenche Snell

Stab for virksomhetsstyring

Direktør: Nina Aulie

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Økonomi og lønn: Nina Heggem
 • HR og organisasjonsutvikling: Anita Sylte
 • Plan og styring: Grete Heen
 • Drift og service: Ketil Lundin
 • Sikkerhet: Vibeke Langeland Pedersen

E-helse - Avdelinger fram til 1. april

Inntil ny organisering trer i kraft 1. april 2024 er e-helseområdet organisert slik:

Assisterende helsedirektør: Mariann Hornnes

Medisinsk direktør: Jacob Holter Grundt

Avdeling organisasjon: Organisasjonsdirektør: Heidi Amundsen

Avdeling kommunikasjon: Kommunikasjonsdirektør: Stine Camilla Bjerkestrand

Divisjon strategi

Divisjonsdirektør: Siv Ingebrigtsen (fungerende)

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Innsikt og veikart: Anne Greibrokk (fungerende)
 • Samordning: Norunn Saure

Divisjon regelverk

Divisjonsdirektør: Birgitte Egset

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Informasjonssikkerhet: Jan Gunnar Borch
 • Juridisk: Siri Pernille Utkilen
 • Normering: Nina Tranø

Divisjon informasjonsforvaltning

Divisjonsdirektør Bente Andersen Sundlo (fungerende)

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Kodeverk og terminologi: Alfhild Stokke
 • Standardisering: Georg Fredrik Ranhoff

Divisjon tjenesteutvikling

Divisjonsdirektør: Lucie Aunan

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Innbyggertjenester: Inger Anette Finrud (fungerende)
 • Helsepersonelltjenester: Elin Kindingstad
 • Innovasjon: Sveinung Tornås

Divisjon prosess og metode

Divisjonsdirektør: Bente Andersen Sundlo

Avdelinger og avdelingsdirektører:

 • Arkitektur: Erik Hedlund
 • Utredning: Eline Holljen
 • Prosjekt- og prosessledelse: Trine Lind (fungerende)

Tverrgående funksjoner

Internrevisor: Sissel Margrethe Korshavn

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til helseaktører og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.

Helfo forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland.

Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Pasient og brukerombudet (tilknyttet etat)

Pasient og brukerombudet er en tilknyttet etat til Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudets samfunnsoppdrag er å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal ombudet bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 (lovdata.no).

Pressebilder

Last ned høyoppløselige bilder av ledelsen i Helsedirektoratet.

Først publisert: 01.05.2019 Siste faglige endring: 23.02.2024 Se tidligere versjoner