Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18 nye åpne utlysninger fra EU4Health i 2024

Over 200 millioner euro skal gå til prosjekter innen mental helse, nye vaksiner og antivirale midler og mye annet. På kreftfeltet kommer kunstig intelligens og persontilpasset medisin for fullt.

Årets arbeidsprogram viser tydelig at EU-kommisjonen søker bredere enn før etter aktører som kan bidra til å realisere de helsepolitiske målsetningene. 

Åpne utlysninger er rettet mot offentlig, privat og sivil sektor. Arbeidsprogrammet gir overordnet informasjon om formål, målgruppe og budsjett for de kommende utlysningene, og mer detaljert informasjon kommer etter hvert som midlene lyses ut via kommisjonens nettsider. Da arrangerer også HaDEA egne informasjonsseminarer. Helsedirektoratet informerer fortløpende om utlysningene gjennom nyhetsbrev og på nettsidene.

Her kan du lese mer om åpne utlysninger fra EU4Health

Under får du en oversikt over årets utlysninger, forventet tidspunkt for utlysningene, og på hvilken side du kan finne mer informasjon i EU4Health arbeidsprogram (health.ec.europa.eu).

Helseberedskap

Tabell som viser utlysninger under satsingsområdet helseberedskap.
Navn på utlysningForventet utlysningstidspunktBudsjett prosjekt (Euro)Sidetall i arbeidsprogrammet 
Call for proposals on the European Hub for vaccine development (HERA).Q1-Q2/2024€ 102 000 000 11
Call for proposals for next-generation respiratory protection (HERA).Q2-Q3/2024€ 20 000 000 13
Call for proposals to support innovative manufacturing technologies and processes in the Union for medicines production (HERA).Q1-Q2/2024€ 17 000 000 26
Call for proposals to support the development of novel antivirals (HERA).Q1-Q2/2024€ 10 000 000 31

Folkehelse og sykdomsforebygging   

Tabell som viser utlysninger under satsingsområdet folkehelse og sykdomsforebygging.
Navn på utlysningForventet utlysningstidspunktBudsjett prosjekt (Euro)Sidetall i arbeidsprogrammet 
Call for proposals to support a comprehensive, prevention-oriented approach to mental health in the UnionQ1-Q2/2024€ 2 000 000 38
Call for proposals on health promotion and prevention of noncommunicable and communicable diseases, including vaccine-preventable and other cancers caused by infections, and on smoke- and aerosol-free environments - Sub-topic (a).Q3/2024€ 1 500 000 46-51
Call for proposals on health promotion and prevention of noncommunicable and communicable diseases, including vaccine-preventable and other cancers caused by infections, and on smoke- and aerosol-free environments - Sub-topic (b).Q3/2024€ 2 500 000 46-51
Call for proposals on health promotion and prevention of noncommunicable and communicable diseases, including vaccine-preventable and other cancers caused by infections, and on smoke- and aerosol-free environments - Sub-topic (c).Q3/2024€ 1 000 000 46-51
Call for proposals for operating grants in 2024, and call for proposals for a Framework Partnership Agreement for operating grants (2025-2026) to nongovernmental organisations: financial contribution to the functioning of health nongovernmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation (EU) 2021/522.Q1/2024€ 9 000 000 52

Digitalisering

Tabell som viser utlysninger under satsingsområdet digitalisering.
Navn på utlysningForventet utlysningstidspunktBudsjett prosjekt (Euro)Sidetall i arbeidsprogrammet 
Call for proposals on advancing the adoption of artificial intelligence in health.Q1/Q2/2024 € 4 500 000 91

Kreft

Tabell som viser utlysninger under satsingsområdet kreft.
Navn på utlysningForventet utlysningstidspunktBudsjett prosjekt (Euro)Sidetall i arbeidsprogrammet 
Call for proposals to support integration of cancer images into the federated pan-European infrastructure to foster screening programmes.Q1/2024€ 8 000 000 58
Call for proposals to increase health literacy on cancer prevention and careQ1/2024€ 5 000 000 62
Call for proposals on radiation safety and quality of computed tomography imaging of children, adolescents and young adults.Q2/2024€ 3 000 000 68
Call for proposals on the development of social services for psychosocial support and rehabilitation for children and their families in paediatric oncology clinics in Member States and countries associated to the EU4Health Programme.Q1/2024€ 7 400 000 71
Call for Proposals on EU Network of Youth Cancer Survivors.Q3/2024€ 5 000 000 74
Call for proposals on Personalised Cancer Medicine.Q4/2024€ 3 000 000 77
Call for proposals to support the establishment of new networks of expertise on cancer and cancer conditions.Q2/2024€ 1 000 000 80

Annet

Tabell som viser utlysninger under satsingsområdet annet.
Navn på utlysningForventet utlysningstidspunktBudsjett prosjekt (Euro)Sidetall i arbeidsprogrammet 
Call for proposals: action grants to contribute to the organisation of conferences and events.Q2/Q3/2024€ 450 000 96

 

 

 

 

 

Først publisert: 07.02.2024 Siste faglige endring: 13.06.2024 Se tidligere versjoner