Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan finne frem i innholdet

Oversikt over hvordan innholdet er bygget opp.

Du kan utforske API-ene i utviklerportalen. Vi er i ferd med å utvikle API-eksempler for alle innholdstyper.

Normerende produkter (retningslinjer m.m.)

Mye av innholdet fra Helsedirektoratet er normerende produkter, bygd opp i hierarkiske strukturer, der selve innholdet ligger i det nederste nivået. Les mer om Helsedirektoratets normerende produkter.

Et normerende produkt består av følgende elementer:

  • Produkt - toppnode
  • Kapittel
  • Normerende enhet (anbefaling, råd, aktivitet, lovtekst med merknad etc.)
  • Referanser
  • PICO (gjelder bare for nasjonale faglige retningslinjer)
Skjematisk oversikt over komponentene i et normerende produkt.
Oversikt over hvordan normerende produkter er bygd opp.

Produkt-toppnode kan ha følgende barn:

  • Kapittel
  • Normerende enhet

Kapittel kan ha følgende barn:

  • Kapittel
  • Normerende enhet (anbefaling, råd, aktivitet, lovtekst med merknad etc.)
  • Vær oppmerksom på at kapitler kan ha eget innhold, ikke bare være struktur.

Normerende enhet kan ha følgende barn:

Produkt Normerende enhet
Nasjonal faglig retningslinje Anbefaling
Faglig råd Råd
Pakkeforløp Pakkeforløp anbefaling (skal fases ut)
Aktivitet
Informasjon
Nasjonal veileder Veiledning
Veileder til lov og forskrift Regelverk (lov eller forskrift)
Rundskriv Lov- eller forskriftstekst med merknad
Takst med merknad
Generisk produkt Generisk normerende enhet

Leger i spesialisering (LIS)

Innhold som handler om hva leger i spesialisering (LIS) skal kunne, har et eget oppsett.

LIS spesialitet --> LIS læringsmålskategori > LIS læringsmål

LIS spesialitet --> LIS læringsaktivitet

Innholdsendepunktet

Vi har et innholdsendepunkt der du kan gjøre spørringer på alt innhold. Spørringene kan gjøre etter innholdstype, etter koder, etter målgruppe eller kombinasjoner av disse. 

Spørringer på innholdstyper

Du kan gjøre spørringer etter toppnoder (se listen over) eller normerende enheter (se listen over) eller innholdstyper som ikke er del av en struktur (eks. nyhet). Hvis du spør etter toppnode, vil den gi deg lister over barn - som ved ny spørring vil gi deg liste over sine barn osv.

Innholdstyper
Innholdstype Teknisk navn (til bruk i spørring) Kilde ID ID
Anbefaling anbefaling 0006 0002
Artikkel artikkel 0006 0039
ATC-kode atc-kode 0004 0044
Faglig råd faglig-rad 0006 0020
Fil fil 0006 0028
Generisk produkt generisk produkt 0006 0024
Høring horing 0006 0046
Kapittel kapittel 0006 0041
Konferanse konferanse 0006 0034
Kontraindikasjon kontraindikasjon 0006 0049
Legemiddel legemiddel 0004 0012
Legemiddelpakning legemiddelpakning 0004 0050
Legemiddel virkestoff legemiddelvirkestoff 0004 0016
LIS læringsmål lis-laeringsmal 0006 0014
LIS læringsaktivitet lis-laeringsaktivitet 0006 0015
LIS spesialitet lis-spesialitet 0006 0029
LIS læringsmålkategori lis-laeringsmalkategori 0006 0031
Lovtekst med merknad lovtekst-med-merknad 0006 0045
Medisinsk utstyr medisinskutstyr 0005 0018
Nasjonal veileder nasjonal-veileder 0006 0022
Nyhet nyhet 0006 0033
Målside malside 0006 0040
Pakkeforløp pakkeforlop 0006 0007
Pakkeforløp anbefaling pakkeforlop-anbefaling 0006 0051
Paragraf med kommentar paragraf-med-kommentar 0006 0025
Pico pico 0006 0004
Prioriteringsveileder prioriteringsveileder 0006 0009
Rapport rapport 0006 0032
Referanse referanse 0006 0013
Regelverk (lov eller forskrift) regelverk-lov-eller-forskrift 0006 0027
Retningslinje retningslinje 0006 0001
Rundskriv rundskriv 0006 0011
Råd rad 0006 0023
Seksjon seksjon 0006 0003
Statistikk statistikk 0006 0042
Statistikkelement statistikkelement 0006 0036
Takst med merknad takst-med-merknad 0006 0052
Tilskudd tilskudd 0006 0037
Veileder veileder 0006 0008
Veileder til lov og forskrift veileder-lov-forskrift 0006 0008
Veiledning veiledning 0006 0026

Eksempel på spørring som vil gi deg toppnoden til alle rundskriv

https://api.helsedirektoratet.no/innhold/innhold?infoTyper=rundskriv

Spørring på unik ID

Alt innhold har en unik ID som er gitt på denne formen:

[kode for kilde]-[kode for innholdstype (se tabellen over)-[unik ID]

Kilder

Helsedirektoratet - 0006

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) - 0004

NKN (kvalitetsindikatorer) - 0005

Covid-data - 0007

Filtreringsmuligheter

For innhold fra helsedirektoratet.no kan du finne unik ID til innholdet nederst på siden (kommer snart).

Spørring på kodeverk/terminologi

En del av innholdet vårt er kodet. Kodefeltet angir hva innholdet handler om eller er relevant for. For eksempel kan en anbefaling om behandling av ørebetennelse være kodet med ICP-2, ICD-10 og SNOMED-CT. For å gjøre spørringer basert på kodeverk må du bruke riktig angivelse av kodeverk og en gyldig kode.

Kodeverk Skrivemåte Kommentar
ICPC-2 ICPC-2 Brukes av primærhelsetjenesten. Finn koder.
ICD-10 ICD-10 Brukes i spesialisthelsetjenesten. Finn koder.
SNOMED CT SNOMED-CT Primærterminologi i HAPI. Finn koder.
Takstkode takstkode Finn takstkoder
LIS spesialitet lis-spesialitet Eks.  "ALM", "AMM", "ANE"
LIS læringsmål lis-laeringsmaal Eks. "AMM 001"
LIS felles kompetansemål lis-felleskompetansemaal Eks. "FKM LM-01"

Eksempel på spørring med kode

https://api.helsedirektoratet.no/innhold/innhold?kodeverk=ICPC-2&kode=X76

Spørringer basert på målgruppe

Målgruppe er ikke tatt i bruk i innholdet.

Oppdatering av innholdet

Innhold fra helsedirektoratet.no oppdateres fortløpende til API-tjenesten med noen minutters forsinkelse. Innhold fra de andre kildene oppdateres hver natt.

Først publisert: 05.11.2021 Sist faglig oppdatert: 17.08.2022 Se tidligere versjoner