Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan finne frem i innholdet

Oversikt over hvordan innholdet er bygget opp.

Du kan utforske API-ene i utviklerportalen. Vi er i ferd med å utvikle API-eksempler for alle innholdstyper.

Normerende produkter (retningslinjer m.m.)

Mye av innholdet fra Helsedirektoratet er normerende produkter, bygd opp i hierarkiske strukturer, der selve innholdet ligger i det nederste nivået. Les mer om Helsedirektoratets normerende produkter.

Et normerende produkt består av følgende elementer:

 • Produkt - toppnode
 • Kapittel
 • Normerende enhet (anbefaling, råd, aktivitet, lovtekst med merknad etc.)
 • Referanser
 • PICO (gjelder bare for nasjonale faglige retningslinjer)
Skjematisk oversikt over komponentene i et normerende produkt.
Oversikt over hvordan normerende produkter er bygd opp.

Produkt-toppnode kan ha følgende barn:

 • Kapittel
 • Normerende enhet

Kapittel kan ha følgende barn:

 • Kapittel
 • Normerende enhet (anbefaling, råd, aktivitet, lovtekst med merknad etc.)
 • Vær oppmerksom på at kapitler kan ha eget innhold, ikke bare være struktur.

Normerende enhet kan ha følgende barn:

ProduktNormerende enhet
Nasjonal faglig retningslinjeAnbefaling
Faglig rådRåd
PakkeforløpPakkeforløp anbefaling (skal fases ut)
Aktivitet
Informasjon
Nasjonal veilederVeiledning
Veileder til lov og forskriftRegelverk (lov eller forskrift)
RundskrivLov- eller forskriftstekst med merknad
Takst med merknad
Generisk produktGenerisk normerende enhet

Formattering av referanser

Referanser er formattert etter APA-stilen. Alle forfattere vises under attributtet authors, tall i klammer i oversikten under refererer til løpenummer til forfatteren, der 0 er den første i listen. 

Nedenfor er attributter skrevet med fet skrift og statisk tekst som normal skrift.

Formattering av rapporter ("type": "report"):

 • Kun de første 7 forfatterne vises, kommaseparert.
 • year-verdien vises etter forfatterliste hvis det finnes forfattere, ellers etter title-verdien.

authors[0-6] (year). title (year). (edition utg.). pubLocation: publisher. Hentet fra urls

Eksempel:

Bruk av antibiotika i sykehus. IK-2737 (2001). Oslo: Statens Helsetilsyn. Hentet fra https://docplayer.me/15256252-Smittevernloven-bruk-av-antibiotika-i-sykehus-handbok-ik-2737-statens-helsetilsyn.html

Formattering av journalartikler ("type": "journal"):

 • For artikler med 7 eller færre forfattere vises alle forfatterne, kommaseparert og med ampersand (&) før den siste.
 • For artikler med 8 eller flere forfattere vises de første 6 forfatterne, kommaseparert og med ellipse (...) før den siste.

Hvis 7 eller færre forfattere ("authorsCount": 7 eller mindre):

authors[0], authors[1-nest siste], & authors[siste] (year). title. periodcal, volumeAndIssue, pages.

Eksempel:

Carlsen, S., Boel, J., Jarløv, J. O., Gjørup, I., Søborg, C., & Arpi, M. (2018). The effect of short-course gentamicin therapy on kidney function in patients with bacteraemia-a retrospective cohort study. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 37(12), 2307-2312.

Hvis 8 eller flere forfattere ("authorsCount": 8 eller større):

authors[0], authors[1-5], … authors[siste] (year). title. periodcal, volumeAndIssue, pages.

Eksempel:

Evans, L., Rhodes, A., Alhazzani, W., Antonelli, M., Coopersmith, C. M., French, C., ... Levy, M. (2021). Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Medicine, , 1-67.

Formattering av nettsider ("type": "webpage"):

 • Kun første 7 forfattere vises, kommaseparert.
 • date-verdien vises etter forfatterliste hvis det finnes forfattere, ellers etter title-verdien.

authors[0-6] (date). title (date). remoteDBName [workType]. pubLocation: publisher.  Hentet docNumber fra urls

Eksempel:

Schmidt, G. A. (05.09.2019). Evaluation and management of suspected sepsis and septic shock in adults. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc.. Hentet 14.05.2020 fra https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-management-of-suspected-sepsis-and-septic-shock-in-adults

Formattering av avhandlinger ("type": "thesis"):

author. (year). title (typeAndVolume). publisher, pubLocation.

Eksempel:

Trangsrud, K.. (2012). Ernæring i sykehjem - evaluering av et pilotprosjekt (Masteroppgave. M.Sc.). Universitetet i Oslo, Oslo.

Leger i spesialisering (LIS)

Innhold som handler om hva leger i spesialisering (LIS) skal kunne, har et eget oppsett.

LIS spesialitet --> LIS læringsmålskategori > LIS læringsmål

LIS spesialitet --> LIS læringsaktivitet

Innholdsendepunktet

Vi har et innholdsendepunkt /innhold/innhold der du kan gjøre spørringer på alt innhold. Spørringene kan gjøre etter innholdstype (parameter infoTyper), etter koder (parameter kodeverk), etter målgruppe eller kombinasjoner av disse. 

Spørringer på innholdstyper

Du kan gjøre spørringer etter toppnoder (se listen over) eller normerende enheter (se listen over) eller innholdstyper som ikke er del av en struktur (eks. nyhet). Hvis du spør etter toppnode, vil den gi deg lister over barn - som ved ny spørring vil gi deg liste over sine barn osv.

InnholdstypeTeknisk navn (til bruk i spørring)Kilde kodeType kode
Anbefalinganbefaling00060002
Artikkelartikkel00060039
ATC-kodeatc-kode00040044
Faglig rådfaglig-rad00060020
Filfil00060028
Generisk normerende enhetgenerisk-normerende-enhet00060069
Generisk produktgenerisk-produkt00060024
Høringhoring00060046
Kapittelkapittel00060041
Konferansekonferanse00060034
Legemiddellegemiddel00040012
Legemiddelpakninglegemiddelpakning00040050
Legemiddel virkestofflegemiddelvirkestoff00040016
LIS læringsaktivitetlis-laeringsaktivitet00060015
LIS læringsmållis-laeringsmal00060014
LIS læringsmålkategorilis-laeringsmalkategori00060031
LIS spesialitetlis-spesialitet00060029
Lovtekst med kommentarlov-eller-forskriftstekst-med-kommentar00060045
Medisinsk utstyrmedisinskutstyr00050018
Nasjonal veiledernasjonal-veileder00060022
Nasjonalt forløpnasjonalt-forlop00060007
Nyhetnyhet00060033
Pakkeforløp anbefalingpakkeforlop-anbefaling00060051
Paragraf med kommentarparagraf-med-kommentar00060025
Picopico00060004
Prioriteringsveilederprioriteringsveileder00060009
Rådrad00060023
Rapportrapport00060032
Referansereferanse00060013
Regelverk (lov eller forskrift)regelverk-lov-eller-forskrift00060027
Retningslinjeretningslinje00060001
Rundskrivrundskriv00060011
Statistikkstatistikk00060042
Statistikkelementstatistikkelement00060036
Takst med merknadtakst-med-merknad00060052
Tilskuddtilskudd00060037
Veilederveileder00060008
Veileder til lov og forskriftveileder-lov-forskrift00060008
Veiledningveiledning00060026
NKINKI00030010

Eksempel på spørring som vil gi deg toppnoden til alle rundskriv

https://api.helsedirektoratet.no/innhold/innhold?infoTyper=rundskriv

Spørring på unik ID

Alt innhold har en unik ID som er gitt på denne formen:

[kode for kilde]-[kode for innholdstype (se tabellen over)]-[unik ID]

Kilder

Helsedirektoratet - 0006

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) - 0004

Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) - 0003

Covid-data - 0007

Spørring på kodeverk/terminologi

En del av innholdet vårt er kodet. Kodefeltet angir hva innholdet handler om eller er relevant for. For eksempel kan en anbefaling om behandling av ørebetennelse være kodet med ICP-2, ICD-10 og SNOMED-CT. For å gjøre spørringer basert på kodeverk må du bruke riktig angivelse av kodeverk og en gyldig kode.

KodeverkSkrivemåteKommentar
ICPC-2ICPC-2Brukes av primærhelsetjenesten. Finn koder.
ICD-10ICD-10Brukes i spesialisthelsetjenesten. Finn koder.
SNOMED CTSNOMED-CTPrimærterminologi i HAPI. Finn koder.
TakstkodetakstkodeFinn takstkoder
LIS spesialitetlis-spesialitetEks.  "ALM", "AMM", "ANE"
LIS læringsmållis-laeringsmaalEks. "AMM 001"
LIS felles kompetansemållis-felleskompetansemaalEks. "FKM LM-01"

Eksempel på spørring med kode

https://api.helsedirektoratet.no/innhold/innhold?kodeverk=ICPC-2&kode=X76

Spørringer basert på målgruppe

Målgruppe er ikke tatt i bruk i innholdet.

Oppdatering av innholdet

Innhold fra helsedirektoratet.no oppdateres fortløpende til API-tjenesten med noen minutters forsinkelse. Innhold fra de andre kildene oppdateres hver natt.

Først publisert: 05.11.2021 Siste faglige endring: 12.06.2023 Se tidligere versjoner