Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antibiotika-retningslinjene som åpne data (antibiotikamodellen)

Retningslinjene for antibiotikabruk har en egen datamodell.

Skjematisk oversikt over datastruktur for retningslinjer for antibiotikabruk.
Datastruktur for retningslinjer for antibiotikabruk

I de andre retningslinjene stopper strukturen med anbefaling som kan ha barna pico og referanse. For antibiotika innlemmes behandlinger med doseringsregimer og tilhørende forsiktighetsregler (infotype=kontraindikasjon) i objektet anbefaling. Her gir vi en oversikt over de ulike objektene som inngår i anbefalinger om antibiotikabruk.

Anbefaling

 • En anbefaling er en faglig begrunnet, normerende angivelse av hvordan et spesifikt medisinsk tilfelle skal behandles.
 • En anbefaling vil alltid være knyttet opp mot en eller flere retningslinjer.
 • Et viktig attributt for antibiotikamodellen er «behandling» som angir en eller flere behandlinger.

Behandling

En behandling kan være en beskrivelse av en medikamentell eller ikke-medikamentell fremgangsmåte, for eksempel: «Prøv først uten antibiotikabehandling i to-tre dager».
En behandling består av behandlingsregimer i ulike kategorier:

 • Standard behandlingsregime (flervalg mulig): I noen tilfeller er det ønskelig med variasjon eller det er flere likeverdige alternativ. Andre ganger er det ulike behandlingsregimer for ulike populasjoner, eks spedbarn, barn, voksne
 • Alternativt behandlingsregime (flervalg mulig): Brukes for å angi alternativer, eks. ved graviditet eller penicillinallergi.
 • Overgang til oralt behandlingsregime: Brukes hvis pasienten først skal ha intravenøs behandling for deretter å gå over til oral behandling. Her angis da den etterfølgende orale behandlingen.

Doseringsregimer

Et behandlingsregime består av en anbefaling av hvordan et eller flere legemidler skal tas. Bruken av hvert legemiddel angis i eget doseringsregime.

 • Legemiddelet angis med SNOMED CT
 • Administrasjonsvei (hvis aktuelt) angis med SNOMED CT
 • Styrkeenheten angis med SNOMED CT

Kontraindikasjon (forsiktighetsregel)

 • Innholdstypen «Kontraindikasjon» brukes til å gi forsiktighetsregler knyttet til særskilte tilstander og virkestoff, for eksempel gravid + aciklovir.
 • Det gjøres en kobling mellom virkestoff som er angitt i legemiddelet i doseringsregime og virkestoff i kontraindikasjoner.
 • Dersom et legemiddel inneholder et virkestoff som matcher et av virkestoffene i en kontraindikasjon, vil vil denne kontraindikasjonen listes under doseringsregimet.
 • Tilstand angis med SNOMED CT
 • Virkestoff angis med SNOMED CT.

Angivelse av intervaller

Der redaktør kan angi et tall vil det i noen tilfeller være tillatt å angi et intervall.
Eksempel Styrke: 150 eller 100-200
I API-et vil dette angis som
"dose": "150"

eller

"dose": {

    "lav": "100",

    "hoy": "200

}

Omregning i visningen

I API-et angis vekt som mg eller mg/kg. I visningen på nettsiden gjøres det en omregning. Dersom tallet er 1000 eller høyere, regnes det om til gram i visningen på nettsiden.
Eksempel 1200 mg vises som 1,2 g på nettsiden

Kobling mellom doseringsregime og kontraindikasjon

Vi bruker SNOMED CT til å angi legemidler. Legemidlene vil da være definert med aktivt virkestoff gjennom attributter i SNOMED CT.

I kontraindikasjon angir vi aktivt virkestoff. Løsningen lister kontraindikasjon når det er samsvar mellom virkestoff i legemiddel og virkestoff oppgitt kontraindikasjon.

Termer fra SNOMED CT

Et SNOMED CT-begrep har et unikt nummer. I tillegg har konseptet «descriptions» eller termer som beskriver konseptet med ord.
Vi ønsker at tredjepartssystemer skal kunne bruke API-et uten å gjøre spørringer mot en SNOMED CT-terminologiserver. Vi har derfor valgt å eksponere term sammen med SCTID i HAPI.
SNOMED CT-koder som ligger under "data" har denne modellen:

"koder":

[

{ "system": "http://snomed.info/sct",

"code": "778490002",

"display": "Benzylpenicillin parenteral" }

]

Annen struktur i kodefeltet

Hvis det er lagt til koder i kodefeltet som en kjerneattributt, gir dette informasjon om hva infobiten handler om. Her er modellen slik:
 

"koder":

{ "SNOMED-CT": ["292954005"],

"ICD-10": ["Y40.0"],

"ICPC-2": ["A85"]

},

Her ser vi at diagnoser også angis med ICPC-2-koder (primærhelsetjenesten) og ICD-10-koder (spesialisthelsetjenesten).

Først publisert: 05.11.2021 Siste faglige endring: 05.11.2021 Se tidligere versjoner