Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Manglende kunnskap om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke

Illustrasjonsoto: Aleksandr Korchagin.

Først publisert: 19.04.2021 Sist faglig oppdatert: 19.04.2021

Det er usikkert om effekten av tvangsbehandling med antipsykotika er forskjellig fra effekten av frivillig behandling, når psykosesymptomer, reinnleggelse og psykososial fungering vurderes.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser en systematisk oversikt gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet ønsket å undersøke hva som finnes av forskning om effekt av antipsykotika ved behandling uten pasientens samtykke (tvangsbehandling), sammenlignet med frivillig behandling med antipsykotika hos personer over 16 år med psykoselidelser.

Kunnskapsgrunnlaget for legemidler med antipsykotisk effekt er i hovedsak basert på studier hvor pasientene mottar disse legemidlene frivillig.

Lite forskning

I rapporten beskriver Folkehelseinstituttet at de ut fra et uttømmende litteratursøk med sikkerhet kan si at det finnes svært lite forskning om effekt av antipsykotika ved frivillig behandling sammenliknet med tvangsbehandling.

En betydelig forskningsinnsats hadde vært nødvendig for å kunne svare på problemstillingen, men større randomiserte studier vil ikke  være mulig på grunn av store forskningsetiske, metodiske og medisinske utfordringer.

Revidering av kapittel om legemiddelbehandling i nasjonal faglig retningslinje

Helsedirektoratet samarbeider nå med en bredt sammensatt arbeidsgruppe med revidering av legemiddelkapittelet i nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Her er det flere problemstillinger som en nå søker kunnskap om.

Nasjonale faglige retningslinjer blir utarbeidet på områder med behov for nasjonal normering, for eksempel på områder hvor det er stor faglig uenighet eller uønsket variasjon i praksis. Anbefalingene utvikles på bakgrunn av forskning, klinisk erfaring og brukererfaring.

— I vanskelige faglige problemstillinger hvor forskningen ikke gir noe entydig svar, er arbeidsgruppens vurderinger og innspill helt nødvendig for at anbefalingene skal bli gode og gjennomførbare, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør i spesialisthelsetjenester  

Les rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold