Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne

Mann som sitter og holder seg til hodet.

I 2022 blei 6 700 pasientar tvangsinnlagde til saman 9 400 gonger. Dette inneber 17 prosent fleire tvangsinnleggingar i 2022 enn i 2016.

Først publisert: 14.12.2021 Siste faglige endring: 14.12.2021

Et sentralt krav for bruk av tvang i psykisk helsevern er at frivillig behandling skal være forsøkt. Det er likevel noen ganger nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Når bruk av tvang er nødvendig, er det vesentlig at det skjer på en omsorgsfull måte, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu.

Formålet med de nasjonale faglige rådene er å forebygge bruk av tvang. I tillegg er det viktig å redusere uønsket variasjon i bruk av tvang og bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

– Tvang i psykisk helsevern berører våre mest grunnleggende menneskerettigheter. Alle har som utgangspunkt selvbestemmelsesrett, og hovedregelen er at alle typer helsehjelp skal være basert på pasientens eget samtykke, sier Janbu.

Faglige råd: Tvang – forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne.

Krevende arbeidsfelt

Det er viktig med gode rammebetingelser, noe som inkluderer egnede fysiske lokaler og tilstrekkelig antall personell med god kompetanse. Personalet må gis tid til etisk refleksjon og veiledning, samt øving på ulike ferdigheter for å kunne redusere pasientenes redsel, uro og aggresjon.

– Dette er et krevende arbeidsfelt. Helsedirektoratet håper de faglige rådene kan bidra positivt i virksomhetenes arbeid med kvalitetsforbedring og samtidig øke pasientenes trygghet og personalets sikkerhet, sier Janbu.

Unik brukerrepresentasjon

Rådene er utviklet i samarbeid med en bredt sammensatt ekstern arbeidsgruppe med 24 deltakere. 12 representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og 12 fagpersoner fra kommuner, psykisk helsevern og kompetansemiljø bidro til et helhetlig perspektiv på feltet.

Nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne er inndelt i fire hovedområder:

  • Forebygging av tvangsinnleggelser
  • Institusjonene ansvar og oppgaver ved bruk av tvang
  • Tilnærminger i pasientbehandlingen
  • Evaluering av tvangsinnleggelser

Implementering av rådene bør inngå i virksomhetenes arbeid for å oppfylle kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold