Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Arbeidet med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene er i gang

Først publisert: 07.10.2019 Sist faglig oppdatert: 07.10.2019

Snart setter flere hundre forskere i gang prosessen med å oppdatere de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR). NNR danner blant annet grunnlaget for de norske ernæringsanbefalingene og kostrådene.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Kostrådene.

De nordiske ernæringsanbefalingene beskriver kosthold som er bra for helsen på kort og lang sikt, og anbefalte inntak av de ulike næringsstoffene. Artikler og ny forskning skal møysommelig gås gjennom og vurderes sammen med eksisterende kunnskap når arbeidet med de de nordiske ernæringsanbefalingene nå skal oppdateres. De nye anbefalingene skal foreligge i 2022.

– Det er en enorm jobb som nå igangsettes, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien. Hun leder styringsgruppen for NNR 2022. Det kommer ny forskning om mat og helse hele tiden, og det er viktigere enn noen gang å ha en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget på ernæringsfeltet, sier Øien. 

Bærekraft med i vurderingen

De nordiske ernæringsanbefalingene er det viktigste grunnlaget for de nasjonale kostrådene. NNR danner også grunnlaget for det nordiske Nøkkelhullsmerket. NNR har blitt oppdatert regelmessig siden 1980. Sist gang var i 2012, og nå er altså tiden inne for en ny oppdatering. Sammenhengen mellom kosthold og bærekraft vil i sterkere grad bli inkludert i NNR denne gangen.

Overvekt og fedme

Økende overvekt og fedme bidrar i stor grad til sykdomsbyrden i de Nordiske land. Vektreduksjon for overvektige, og opprettholdelse av sunn kroppsvekt vil derfor også få et økt fokus i de nye anbefalingene. 

Åpenhet og vitenskapelighet

Den nye utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene vil være et resultat av arbeidet til mer enn hundre eksperter. Professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo er prosjektleder for arbeidet. Hvert av de nordiske landene har to representanter i arbeidsgruppen og en representant i styringsgruppen. Et hundretalls forskere i Norden skal gå gjennom aktuell forskning på kostholdsfeltet. Arbeidet tar sikte på stor åpenhet og vitenskapelighet, og det skal tydelig framgå at konklusjoner og resultat bygger på et grundig vitenskapelige underlag.

– Åpenhet rundt hvordan vi jobber med kunnskapsgrunnlaget for kostrådene vi gir til befolkningen er viktig for tilliten til de rådene vi gir, sier Øien.

Åpen høring – spill inn!

Første steg i arbeidet er å avgrense og identifisere hvilke tema og næringsstoffer hvor det er behov for en ny og omfattende systematisk litteraturgjennomgang.  Fram til 1.november 2019 er det mulig å spille inn forslag til tema basert på relevans, nye helseutfordringer og ny vitenskapelig kunnskap  

Arbeidet bygger på at nordiske forskere engasjerer seg som eksperter i prosjektet. Nordiske eksperter oppfordres derfor innen 1.november til å søke om å bli oppnevnt som vitenskapelig ekspert i arbeidet. Dette innebærer å bli involvert i forskjellige deler av NNR-prosjektet - fra å gjennomføre og gjennomgå systematiske litteraturgjennomganger til å skrive og gjennomgå kapitler.

Her finner du all tilgjengelig informasjon om NNR og frister for innspill.

Fakta om NNR

De nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) har blitt publisert hvert åttende år siden 1980. Forrige utgave kom i 2012. Anbefalingene tar utgangspunkt i dagens kosthold og nåværende ernæringssituasjon i de nordiske landene.

Et sunt kosthold er viktig for god helse. NNR 2012 beskriver matvaner som er bra for helsen på kort og lang sikt. Anbefalingene gir grunnlag for planlegging av et kosthold som sikrer behovet for næringsstoffer og fysisk aktivitet og bidrar til vekst og utvikling. Anbefalingene bedrer også forutsetningene for en generelt god helse og minsker risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Anbefalingene bør brukes som retningslinjer ved planlegging av kosthold og fysisk aktivitet for grupper.

Anbefalingene gjelder for folk flest. Ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kostholdet tilpasses.

I arbeidet med anbefalingene samles grunnlaget for hvor mye vi trenger av forskjellige næringsstoffer og sammenhengen mellom kosthold og helse. Dette gjøres gjennom samlinger av den vitenskapelige litteraturen, og gjennom systematiske litteraturgjennomganger. Arbeidet gjøres av forskere i Norden. NNR-arbeidsgruppen produserer deretter anbefalinger basert på ekspertenes data. Sammenhengen mellom spisevaner og bærekraft med hensyn til miljø vil også bli inkludert i NNR 2022.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold