Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaler ikke legeattest for skolefravær

Ungdom som snakker sammen

Ungdom. Foto: Mostphotos

Først publisert: 30.10.2023 Sist faglig oppdatert: 30.10.2023

Helsedirektoratet støtter forslaget til Utdanningsdirektoratet om å fjerne krav om legeattest ved helsemessige årsaker til skolefravær.

Dette er også i tråd med anbefalingene til Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Utdanningsdirektoratet anbefaler også at det innføres et nasjonalt fraværsregister for å bedre kunnskapsgrunnlaget for å sette inn tiltak mot fravær.

Frigjort tid

– Vi har foreslått at legeattester for fravær i videregående skole er en oppgave som bør fjernes for fastlegene. Derfor støtter vi tiltak som fører til redusert arbeidsbelastning på fastlegene, dette kan bety at fastlegene får mer frigjort tid til å håndtere pasienter som har større behov for fastlegens hjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten pekte både på at det ble en økning i 40000 legekonsultasjoner i aldersgruppen ved innføringen av legeattest ved fravær i 2017 og at studier kan tyde på at gruppen får en overforskrivning av medisiner.

Ikke behov for å se lege

De fleste ungdommer med kortvarig fravær har ikke behov for å se en lege, det må understrekes at fastlegen skal være tilgjengelig for de skoleungdommene som trenger tilsyn hos legen. Helsedirektoratet støtter at kunnskapsgrunnlaget om skolefravær bedres.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold