Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.3. Hvordan identifisere og komme tidlig i kontakt med flere gravide som drikker alkohol, bruker vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler

Målet med dette nasjonale pasientforløpet er å bidra til at flere av dem som bruker rusmidler i graviditeten kan nås og dermed tilbys individuelt tilpasset hjelp og behandling, slik at den nyfødte får det best mulige utgangspunktet og kvinnen/foreldrene får den hjelpen de trenger.

I dag nås bare et fåtall gravide som bruker alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Mange barn fødes med tilstander preget av mors bruk av rusmidler i graviditeten, noen fødes med varige skader og noen utvikler problemer i småbarnsalderen eller senere.

Her nevnes kort noen prinsipper og tiltak for å kunne nå flere gravide som bruker rusmidler og vanedannende legemidler:

 • Holdningene og kompetansen til helsepersonell som møter den gravide er av stor betydning. En ikke-fordømmende og støttende holdning i møtet med kvinnen øker sjansen for at hun tar imot hjelp. Helsepersonell bør inneha nødvendig kompetanse for å være trygg i rollen, sette av god tid og gi tydelig og god informasjon til den gravide, blant annet om hvilke tilbud og hjelpetiltak som finnes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det første møtet med helsepersonell er spesielt viktig for å etablere god kontakt med kvinnen.
 • Tilbudet til de gravide må tilpasses den enkeltes situasjon, ønsker og behov
 • En strukturert samtale om nåværende og tidligere levevaner (livsstilsamtale) bør gjennomføres av jordmor eller fastlege tidlig i svangerskapet 
 • Bruk kartleggingsverktøy - eksempelvis TWEAK, DUDIT og AUDIT-C (snakkomrus.no) for å kunne nå gravide som bør få tilbud om nasjonalt pasientforløp
 • Muligheten til å ta kontakt med helsepersonell anonymt (på telefon eller via nett) for en første rådgivningssamtale bør vurderes innført
 • En nettside bør etableres med informasjon om bruk av rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet og om hvor man kan henvende seg for å få svar på spørsmål/hjelp (f.eks. på Helsenorge.no), se også Trygg Mammamedisin.
 • Øke kompetansen hos helsepersonell
 • Graviditetstester bør inneholde vedlegg med informasjon om bruk av alkohol og andre rusmidler i graviditeten, samt opplysning om hvor man kan finne mer informasjon og hvor man kan henvende seg for å få hjelp

Det nasjonale pasientforløpet bør være attraktivt for å sikre at flere i målgruppen tar imot tilbudet. Dette gjøres ved at den gravide får følgende standardtilbud i Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler:

 • Tettere svangerskapsoppfølging (hyppigere kontroller, samt at hver kontroll har lenger varighet)
 • Hjelp til røykeslutt/røykereduksjon ved behov
 • Flere ultralydundersøkelser (totalt fire)
 • Tilbud om psykologtimer i kommune eller spesialisthelsetjeneste
 • Samtale med barnelege på nyfødtavdeling
 • Foreldreforberedende samtale
 • Utvidet barselopphold
 • Tilbud om behandling i TSB

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022