Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i koronasituasjonen (webinar)

 • 7. mai 2020
 • 13:00–14:00
 • Gjennomført, se opptak

Opptak

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) arrangerte webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten torsdag 7. mai 2020.

 

Presentasjoner

Evaluering

Hjelp oss med å bli bedre. Svar på questback-undersøkelse

Spørsmål og svar

Her kan du lese svar på spørsmål, som vi fikk inn under webinaret 7. mai. Se for øvrig råd fra Folkehelseinstituttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Finnes det informasjonsmateriell til å henge opp i helsestasjonene?
  • Helsedirektoratet har laget informasjon til foresatte/barn/elever om råd for å unngå smitte
 • I retningslinjene deres står det at vanlig vaskemidler holder, kan dere si mer om det?
 • Hvordan gjennomføre 2 og 4 års-konsultasjonene med bare 15 min nærkontakt?
  • 2 år: 15 min legeundersøkelse, pluss 15 min undersøkelse hos helsesykepleier, deretter helsesamtale med 2 meters avstand – ingen makstid.
  • 4 år: 15 min undersøkelse av veiing og måling, syn, hørsel og språk av helsesykepleier. Deretter helsesamtale på 2 meters avstand – ingen makstidd.
 • Kan vi gjennomføre barselgrupper på helsestasjonen?

  • Barselgrupper kan gjennomføres på helsestasjon, i tråd med nødvendige smittehensyn

 • Holder det at helsesykepleier ringer til foreldrene til fireåringene?
  • Faglig forsvarlighet er sentralt. Det er lenge siden siste møte med 4 åringene og det er siste konsultasjon før skolestart. Derfor bør de minimum få tilbud om helseundersøkelse av høyde og vekt, syn, hørsel og språk mv.
  • Evt. helsesamtale bør vurderes for hvert enkelt barn om det kan tas pr. telefon. Husk vi skal også forebygge, avverge, avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt.
  • Det forutsetter at man ser barnet og bl.a samspillet med forelder. Det dere ikke får gjennomført bør dere avviksmelde.
  Vi bruker SATS språkkartlegging med utforskning av leker i en pose. Hvordan kan vi utføre denne undersøkelsen nå med tilfredsstillende smittevern?
  • Lekene må kunne rengjøres for å ivareta smittevernhensyn. Derfor må dere finne andre leker, evt. be brukere ta med leke hjemmefra.
  • Husk for øvrig avstand på nærkontakt innenfor 15 min og deretter samtale med 2 meters avstand.
  • Hvorvidt dere skal sitte på gulvet må ses i sammenheng med smittevernhensyn og kanskje er det best å sitte ved et bord som lettere lar seg rengjøre?
  • Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet
 • Mange tar med søsken på helsestasjonen, hva gjør vi med det?
  • Informasjon må gis bruker på forhånd, feks. sende ut SMS til bruker før avtalt time, om at det av smittevernhensyn innkalles færrest mulig til samme tid
  • At barn følges av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
  • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken. Søsken må være friske og symptomfrie.
 •  
 • Hvordan gjennomføre skolevaksinering?
 • Kan foreldre gi barnet Rotarixvaksinen til barnet for å unngå nærkontakt med barnet/ foreldrene?
  • Folkehelseinstituttet svarte på webinaret 7. mai at foreldre kan gi rotavirusvaksinen hvis det er nødvendig og med helsepersonell tilstede.
 • Når kan vi begynne å gå på hjemmebesøk igjen?
  • Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant helsesykepleier er frisk og personer som skal besøkes ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller er i hjemmekarantene, og øvrige smitteverntiltak overholdes. 
  • Det anbefales at helsesykepleier kontakter de som skal ha hjemmebesøk for å avklare om de er friske. Forklar de som skal ha besøk hvordan hjemmebesøket vil bli gjennomført og hvilke ting familien selv må tilrettelegge for.
  • Ha med hånddesinfeksjonsmiddel fremfor å benytte private håndhygienefasiliteter. Håndhygiene må utføres før og etter fysisk kontakt med barnet og eventuelt familiemedlemmer, samt berøring av omgivelsene. Det bør om mulig, være færrest mulig tilstede under hjemmebesøket, fortrinnsvis barnet og foreldrene. Om mulig, hold minst en meters avstand. Felles medisinsk utstyr som har vært benyttet, rengjøres før neste besøk med alkohol 70%.
 • Vi har mottatt flere spørsmål som handler om hvordan det tverrfaglig samarbeidet kan opprettholdes og da spesielt i forhold til sårbare barn.
  • Tverrfaglig samarbeid er svært viktig i en tid som denne. Alle har et ansvar for å kontakt og følge opp sårbare barn og ungdom, eller barn og familier det er bekymring for.
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et sikkerhetsnett for denne gruppen og de har et selvstendig ansvar for å ta kontakt. Ved bekymring for barn eller ungdom har de som i en normal situasjon en selvstendig plikt til å melde barnevernet.
  • Sårbare barn skal følges opp og helsestasjons- og skolehelsetjenesten uavhengig av pandemisituasjonen. 
  • I en pandemisituasjon må det imidlertid legges til rette for møter som tar smittevernhensyn, men en helsesamtale på 2 meter avstand kan gjennomføres hvor som helst – på kontoret, møte i det fri og hjemmebesøk om nødvendig.
 • Hvem har ansvaret for å følge opp barna som er hjemme fra skolen, når foreldrene har legeerklæring på at barna ikke kan være på skolen pga. foreldrene helsetilstand?
  • Skolen har ansvaret for undervisningen, men ingen har annen kontakt med barna, og vet hvordan barna har det? Er det helsesykepleier, barnevern som skal ha ansvaret her?
  • Et tverrfaglig samarbeid med skolen er en forutsetning for å kunne får oversikt over hvilke barn dette gjelder og hvordan etablere gode rutiner for å ivareta barna på en god måte.
  • Skolehelsetjenesten bør skaffe seg en oversikt over hvem disse barna er og ta kontakt med barn og deres foreldre. 
  • De bør tilbys ekstra helsesamtaler på skolehelsetjenestens kontor for å avklare hvordan deres situasjon er samt behov for hjelp og oppfølging i en utfordrende situasjon.
  • For øvrig skal de også få det tilbudet som skolehelsetjenesten gir alle barn.
 • Hva tenker Helsedirektoratet om kommuner som omdisponerer helsesykepleiere, slik at skolehelsetjenesten ikke har ressurser til å drive oppsøkende virksomhet?
  • Helsedirektoratet er tydelig på at tilbudet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilbake til normal drift.
 • Hva anbefaler Helsedirektoratet at vi skal prioritere bort for å ha tid til smittevern? 
  • Helsedirektoratet anbefaler normal drift. Dersom dere må prioritere pga smittesituasjonen bør det baseres på en ROS-analyse. Og husk også å sende avviksmeldinger til kommunens ledelse på hva dere evt. prioriterer ned og ikke får gjort.

Først publisert: 30.04.2020 Sist faglig oppdatert: 18.05.2020 Se tidligere versjoner