Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Klimaendringer og helse: COP26 – hva nå?

 • 9. desember 2021
 • 09:00–11:00
 • Webinar
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Målgruppe

Helsepersonell og ledere i helse og omsorgstjenesten, forvaltningen og andre interesserte.

Bakgrunn 

Under FNs klimakonferanse i Glasgow, COP26, har Norge sluttet seg til klimakonferansens helseprogram. Det betyr at Norge skal: gjøre en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse innen utgangen av 2022

 • gjøre en utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helsesektoren
 • etablere et veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helsesektor innen 2050 og en klimanøytral drift i helseforetakene innen 2045 i tråd med klimasatsningen i RHF

Klimakrisen er ikke bare vår tids største utfordring. Verdens helseorganisasjon slår også fast at klimaendringene er den største helsetrusselen vi står foran. Dagens forpliktelser bygger videre på det gode arbeidet som allerede er gjort innenfor sektoren.

Formål

Formålet med vår webinarserie er å informere og inspirere ledere i helsetjenesten, helsepersonell og andre relevante aktører i omstillingen for å skape en norsk helsesektor som er både bærekraftig og i stand til å møte klimaendringene. Gjennom flere webinarer viser vi til eksempler fra helsesektoren i andre land og i i Norge.

I dette webinaret har vi gleden av å høre statssekretær Ellen Rønning-Arnesen innlede om Helse- og omsorgsdepartementets arbeid og forventninger etter COP26. Videre vil spesialrådgiver Signe Hveem fra Helse Sør-Øst presentere RHF-enes nylig vedtatte klimamål og indikatorer. I tillegg vil områdedirektør Ågot Aakre ved Folkehelseinstituttet fortelle om deres arbeid innen klima, miljø, mat og helse. Ole Berg i Helsedirektoratet vil orientere om nordisk samarbeid om kostholdsråd der hensyn til klima og miljø vil bli vektlagt i de kommende nordiske kostholdsrådene.

Vel møtt!

Program

 • Bjørn Guldvog, helsedirektør – Innledning
 • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet – COP26 – hva betyr det?
 • Signe Hveem, RHF – Nye klimamål og indikatorer i spesialisthelsetjenesten
 • Ågot Aakre, FHI – Klimaarbeidet i FHI og om hvordan dette ev. påvirkes av COP26
 • Ole Berg, Helsedirektoratet – Helsedirektoratets arbeid med bærekraftig kosthold
 • Henriette Sandstå, Gjøvik kommune – Klimaarbeid i kommunens helsetjeneste
 • Erlend Tuseth Aasheim, Helsedirektoratet - Avslutning

Tidligere webinarer

Først publisert: 26.11.2021 Sist faglig oppdatert: 26.11.2021 Se tidligere versjoner