Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

På vei mot en mer klimatilpasset og bærekraftig helsetjeneste (webinar)

  • 16. november 2020
  • 12:00–14:00
  • Gjennomført, se opptak

Opptak

Helse- og omsorgssektoren vil merke klimaendringene selv i tillegg til at den utgjør ca. 5% av landets totale klimautslipp.

Potensialet for å bidra er stort. WHO har nylig utgitt nye retningslinjer for en mer klimatilpasset og bærekraftig helsetjeneste, og i England har helsetjenesten jobbet i flere år med en plan for å redusere eget klimautslipp og å tilpasse seg klimaendringene.

Formål

Formålet med seminaret er å informere og inspirere et norsk publikum, ved å vise hvordan WHO og England jobber for en mer klimatilpasset og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. I tillegg vil vi få høre gode eksempler fra spesialisthelsetjenesten og Kristiansand kommune.

Målgruppe

Seminaret er rettet mot helsepersonell, ledere i helse- og omsorgssektoren og andre interesserte.

Program

Ordstyrer: Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

  • Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker velkommen
  • Elena Villalobos Prats, WHO presenterer nye retningslinjer (guidance) for mer klimatilpassede og bærekraftige helsetjenester: Building climate resilient and environmentally sustainable health systems: special focus on health care facilities 
  • Ingeborg Steinbach, Centre for Sustainable Healthcare, viser eksempler på strategier og utslippsreduksjon i England: English strategies on sustainability, climate change and health
  • Pause 13:10-13:20
  • Stein Tore Valsø, leder for samarbeidsutvalget for klima og miljø i spesialisthelsetjenesten: Kommentarer fra spesialisthelsetjenesten
  • Kim Øvland, bærekraftsrådgiver i Kristiansand kommune: Sustainability and climate action in the health sector, City of Kristiansand
  • Avsluttende kommentarer ved divisjonsdirektør Helen Brandstorp, Helsedirektoratet

Vi gjør oppmerksom på at store deler av seminaret vil foregå på engelsk.

Først publisert: 29.10.2020 Siste faglige endring: 13.11.2020 Se tidligere versjoner