Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Klimaendringer og utslipp i helsetjenesten

  • 3. juni 2021
  • 00:00–00:00
  • Gjennomført

Målgruppe

Helsepersonell og ledere i helse og omsorgstjenesten, forvaltningen og andre interesserte

Bakgrunn for webinaret

Klimaendringenes virkning på helse beskrevet av FNs klimapanel er ujevnt fordelt globalt og utgjør en trussel mot universell helsedekning. Klimaendringer og ekstremvær gir konsekvenser for beredskap og budsjetter for helsetjenesten, også i Norge. Nedbør og flom kan gi utfordringer med rent drikkevann og det påvirker livene til mange, for eksempel gjennom ødeleggelser for primærnæringene og innen samferdsel. Posttraumatiske lidelser, depresjon og angstlidelser kan oppstå etter ekstremvær. Varmere klima gir økning i vektorbårne sykdommer og astma, som påvirker behov for helsetjenester. Grønn helse er ett av totalt seks satsningsområder i Helse- og omsorgsdepartemenetet sin internasjonale strategi for 2021-2025. Helsetjenesten har mange ansatte og høy aktivitet, og bidrar selv til klimautslipp.

Tid og sted

Tid: Torsdag 3. juni 2021 kl. 10–12

Opptak: Se webinaret i opptak på vimeo.com

Språk: Deler av webinaret vil foregå på engelsk

Stille spørsmål: Under seminaret vil vi bruke slido slik at du kan stille spørsmål til innlederne – Slido.com – kode: 843 052

Påmelding

Seminaret er gratis, men krever påmelding 

Seminaret tas opp. Opptak legges ut i etterkant.

Formål

Formålet med seminaret er å informere og inspirere ledere i helsetjenesten, helsepersonell og andre til å skape et så bærekraftig norsk helsevesen som mulig. Gjennom flere webinarer vil vi vise til gode eksempler fra andre land, men også få frem erfaringer fra helsetjenesten i Norge. I dette webinaret vil blant annet Nick Watts, den første med tittelen Chief Sustainability Officer, holde et innlegg om National Health Service (NHS) som det første nasjonale helsesystemet som har forpliktet seg til å ha en helsetjeneste med "null utslipp". I tillegg vil Anand Bhopal, lege og doktorgradsstipendiat fortelle om arbeidet til Grønt helsevesen.

Foreløpig program

Ordstyrer: Erlend Tuseth Aasheim

  • Helsedirektør Bjørn Guldvog ønsker velkommen
  • Innledning v/statssekretær Maria Jahrmann Bjerke
  • Delivering a "net zero" National Health Service v/Nick Watts, Chief Sustainability Officer
  • Decarbonising Norwegian Healthcare: Opportunities and Barriers v/Anand Bhopal, Universitetet i Bergen
  • Spørsmål og diskusjon
  • Avrunding og kort oppsummering av webinaret v/Helen Brandstorp

Webinar avholdt i november 2020: På vei mot en mer klimatilpasset og bærekraftig helsetjeneste

Først publisert: 11.05.2021 Sist faglig oppdatert: 04.06.2021 Se tidligere versjoner