KAPITTEL 4
Trinnvis veiledning ved selvskading og selvmordsatferd som ikke tidligere er kartlagt