Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Pandemiplanlegging i helseforetak

Denne publikasjonen er et en utvidet momentliste med beskrivelser av tiltak og temaer som kan tas med i pandemiplanleggingen lokalt og er et vedlegg til nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa.

Med helseforetak menes statlige helseforetak, samt institusjoner som yter tilsvarende helsehjelp, jf. Helseberedskapsloven §1-3 a og b. Dette gjelder per i dag Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Haraldsplass sykehus.

2.1. Behandlingskapasitet ved en pandemi

2.2. Behov for kvalifisert personell ved en pandemi

2.3. Behov for legemidler og utstyr ved en pandemi

2.4. Tiltak på systemnivå i pandemiplanleggingen

Siste faglige endring: 13. november 2019