Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Faktorer som gir økt risiko for overdose

Helsedirektoratet anbefaler at tiltak i kommunene tar utgangspunkt i kjente risikofaktorer.

De viktigste risikofaktorene knyttet til overdosedødsfall er:

 • Inntak av rusmiddel med sprøyte.
 • Bruk av opioid etter «pauser» med rusmiddelfrihet, etter 3–8 dager er toleransen null. Dette er særlig viktig å være oppmerksom på: 
  – etter avrusning
  – etter løslatelse fra fengsel
  – etter avslutning av behandling i TSB (uten LAR-legemiddel)
  – noe tid etter avslutning av behandling i LAR
 • Blanding av opioid med andre rusmidler/medikamenter, særlig alkohol og benzodiazepiner.
 • Lang tids bruk av opioider.
 • Injisering uten at andre er til stede.
 • Bruk av opioider med ukjent styrke.
 • En ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på en senere overdose. Ofte vil en slik overdose være dødelig.
 • Dårlig somatisk helse, dårlig ernæringstilstand og svekket allmenntilstand.
 • Dårlig psykisk helse, for eksempel
  – depresjon
  – traumatisk belastning
  – opplevelse av en håpløs livssituasjon
  – selvmordstanker

Norge er et av landene der en svært stor andel av brukerne tar opioid med sprøyte. Dessuten er det mange som blander opioid med andre rusmidler, særlig benzodiazepiner og alkohol, noe som kan øke faren for respirasjonsstans. Begge deler øker overdosefaren dramatisk. 

Injiserende opioidbrukere i Norge er i tillegg en aldrende befolkningsgruppe som har brukt rusmidler lenge. De sliter dessuten med psykisk og somatisk samsykelighet som øker overdosefaren.

Etter 3–8 dager uten opioid forsvinner toleransen for opioid fullstendig. I en slik situasjon kan det være at brukeren glemmer eller ikke vet at toleransen er null og at hen ikke tåler mer enn første gang hen tok opioid. Mange dødsfall er nettopp slike pausedødsfall.

Å injisere et opioid uten å kjenne styrken er farlig av samme grunn; det kan være et svært sterkt opioid som brukeren ikke har opparbeidet toleranse for.

Substitusjonsbehandling i LAR beskytter godt mot overdose; det er svært få overdosedødsfall i LAR. Etter avsluttet behandling i LAR, øker imidlertid overdosedødeligheten dramatisk.

Å ruse seg alene medfører at ingen er tilstede for å yte hjelp eller tilkalle ambulanse hvis brukeren får en overdose eller et annet problem.

Se også: 

Siste faglige endring: 29. mars 2019