Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Eksempler på hva som kan være hensiktsmessig å snakke om i innkomstsamtalene

Pårørende

 • Hvem er nærmeste pårørende?
  • Ønsker du at vi informerer pårørende om hvordan helsen din er?
  • Hva kan vi/kan vi ikke videreformidle (samtykke om opphør taushetsplikten for all eller noe helseinformasjon)
 • Barn
  • Antall
  • Alder
  • Hvor er barna nå?

Bekymringer

 • Er det noe du er bekymret for som kan påvirke helsen din?
  • Økonomi
  • Jobb
  • Skoleplass
  • Familie
  • Venner
  • Er det noen du ønsker vi skal kontakte? – hva vil du eventuelt at vi sier til dem?

Tidligere erfaring med fengsel

 • Har du vært i fengsel tidligere?
 • Hvordan ble helsen påvirket av innsettelsen?

Helse

Skader - Hvordan foregikk pågripelsen?

 • Er du blitt påført skader under pågripelse som bør følges opp?
 • Har du blitt utsatt for vold/overgrep som har medført fysiske skader du trenger hjelp med?

Rusmidler (kartlegging av rusproblemer finner du i kapittel om rusbehandling i fengsel)

 • Er du ruset?
 • Hvor ofte ruser du deg, når var siste inntak og hva tok du?
 • Er du i behov av avrusing?
 • Hva kan du/vi forvente av plager når rusen går ut av kroppen?
 • Ønsker du behandling?
 • Er du i pågående behandling?
 • Venter du på oppstart av behandling?

Somatisk helse

 • Kjente sykdommer/allergier
 • Kjente smittsomme sykdommer
 • Har du med deg nødvendige medisiner?
 • Er du/kan du være gravid?
  • Ønsker du å ta test?
 • Ønsker du å testes for smittsomme/seksuelt overførbare sykdommer?

Psykisk helse (kartlegging av psykiske lidelser finnes i kapittel om psykisk helse)

 • Har du, eller har hatt noen kjente psykiske lidelser/psykiske plager
 • Tar du legemidler for psykiske plager?
 • Har du med deg disse medisinene?
 • Hvordan tenker du fengselsoppholdet kan påvirke den psykiske helsen din?
 • Har du tanker eller planer om å skade deg selv/ta ditt eget liv? 
 • Er det noe som påvirker dine følelser med tanke på seksuell helse?

Tannhelse

 • Har du behov for akutt tannbehandling?
 • Har du behov for videre tannbehandling?

Først publisert: 02.03.2023 Siste faglige endring: 02.03.2023 Se tidligere versjoner