Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Roller og ansvar i folkehelsearbeidet

Kommunen

 • skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
 • skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller
 • skal fremme befolkningens folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt
 • skal bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negative innvirkning på helsen
 • skal gjennomføre tiltak med bakgrunn i oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen

Fylkeskommunen

 • skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i egen region
 • skal understøtte folkehelsearbeidet i regionens kommuner gjennom å
  • tilgjengeliggjøre opplysninger om helsetilstanden i egen regionen/regionens kommuner
  • være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket
 • skal fremme befolkningens folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt

Fylkesmannen

 • er Statens representant i fylket, og er sektormyndighet på folkehelse og miljørettet helsevern
 • skal påse at kommunene oppfyller folkehelseloven etter loven
 • skal bistå kommunene med råd og veiledning i folkehelsearbeidet
 • har innsigelseskompetanse på folkehelse og miljørettet helsevern i arealplanleggingen

Helsedirektoratet

 • har delegert sektoransvar for fortolkning og oppfølging av folkehelseloven

Statens helsetilsyn

 • har overordnet faglig tilsynsansvar, det vil si ansvar for lovlighetskontroll på overordnet nivå

Folkehelseinstituttet

skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter, samt gi bistand, råd, veiledning og informasjon i den forbindelse.

Sist faglig oppdatert: 12. september 2019