Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

15. Tilbakedatere sykmelding

Sykmelding gjelder som hovedregel fra den dag pasienten oppsøker behandler, og du kan som sykmelder ikke uten videre tilbakedatere en sykmelding.

Sykmelderen skal bygge utstedelse av sykmeldingsattesten på en personlig undersøkelse av pasienten og datere attesten med virkning fra første konsultasjonsdato. Forutgående egenmelding regnes som brukte egenmeldingsdager og kan ikke erstattes av sykmelding.

Fra hovedregelen om at en sykmelding ikke kan godtas for tidsrom før pasienten ble undersøkt av sykmelder, finnes det en unntaksbestemmelse som praktiseres strengt.

To vilkår må være oppfylt:

  • Pasienten har vært forhindret fra å få kontakt med sykmelder, eksempelvis:
    • et par dagers ventetid
    • legestreik
    • psykiatriske pasienter som på grunn av manglende sykdomsinnsikt har unnlatt å søke lege
  • Det må kunne godtgjøres at pasienten har vært arbeidsufør fra en tidligere dato.

Siste faglige endring: 28. november 2016