Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.5. Uenighet mellom sykmelder og pasient

I rollen som sykmelder er behandlerens oppgave å sørge for at sykmeldingen. I situasjoner der pasienten mener seg berettiget til sykmelding, men der behandler er uenig, må det forsøkes å finne løsninger uten å ødelegge relasjonen til pasienten:

  • Sykmelderen må på et medisinskfaglig grunnlag mene at sykmelding er hensiktsmessig for pasienten.
  • Sykmelderen plikter å følge regelverket for sykmelding, det betyr at de medisinske vilkårene for sykmelding skal være oppfylt.

Råd ved uenighet mellom pasienten og sykmelder:

  • Bruk tid på å utforske pasientens eget syn på hvorfor sykmelding er hensiktsmessig eller berettiget.
  • Bruk tid på å forklare hvorfor du ikke sykmelder.
  • Unngå språkbruk som sår tvil om pasientens troverdighet om symptomopplevelse.
  • Unngå unnvikende språkbruk som sår tvil om din egen faglige autoritet eller beslutningsevne.
  • Hvis du opplever deg presset eller truet, avbryt konsultasjonen og gi tilbud om en ny time om kort tid. Søk råd hos kollega eller NAVs rådgivende lege før neste konsultasjon.
  • Ikke la deg presse eller true til å sykmelde på et grunnlag du er faglig uenig i.
  • Hvis du er i tvil kan, det være fornuftig å gi en kortvarig sykmelding for å gi begge parter en tenkepause, forutsatt at en sykdomstilstand kan sannsynliggjøres. Slik kan du legge grunnlaget for et bedre klima før nye samtaler. Gjør det imidlertid klart for pasienten at det er nettopp dette du gjør, og at det ikke åpnes for automatiske forlengelser.

Siste faglige endring: 07. desember 2016