Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.6. Sykdom hos pårørende

Å ha omsorg for syke familiemedlemmer/pårørende gir ikke rett til sykepenger.

Det finnes alternative ordninger med og uten økonomisk kompensasjon:

  • Pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger fra folketrygden
  • Omsorgslønn fra kommunen
  • Velferdspermisjon fra arbeidsgiver

Selv om omsorg for familiemedlemmer/nære pårørende ikke i seg selv gir rett til sykepenger, kan friske pårørendes situasjonen oppleves så tyngende at det fører til sykdom, med behov for en sykmelding i en periode. Behandler må da vurdere om sykdomsvilkåret er oppfylt.

Siste faglige endring: 07. desember 2016