Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.1. Funksjons- og arbeidsevne: Vurdere om nedsatt hos pasienten

Kilden for denne informasjonen er vanligvis pasientens beskrivelser. Men i et sykmeldingsforløp vil oppfølgingsplanen, dialogmøter og samarbeid med bedriftshelsetjenesten supplere informasjonen.

Behandlers kartlegging av pasientens vanlige arbeidsoppgaver bør omfatte:

 • Hvor jobber pasienten og hva jobber hun eller han med?
 • Har pasienten mer enn ett arbeidsforhold?
 • Hvilke konkrete arbeidsoppgaver har pasienten?
 • Hel stilling eller deltidsstilling – stillingsprosent?
 • Dagarbeid eller skift/turnus?
 • Hva slags ansvar har pasienten?
 • Hvordan kommer pasienten seg til og fra jobb?
 • Er det lang reisevei?

For å kunne vurdere arbeidsplassens muligheter må du som behandler også vite noe om pasientens forhold til egen arbeidsplass og arbeidsplassens evne til å tilrettelegge.

 • Arbeidsplassens størrelse?
 • Er man vant med å tilrettelegge ved sykdom på denne arbeidsplassen?
 • Hva er holdningen til graderte sykmeldinger?
 • Er det spesielle forhold på arbeidsplassen som konflikt, omorganisering, nedbemanning eller varslet permisjon?

Pasientens oppfatning av egen arbeidsplass er avgjørende for hvordan han oppfatter mulighetene. Dette kan utforskes gjennom spørsmål som:

 • Hva liker du godt ved jobben din og hva misliker du?
 • Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på din arbeidsplass?
 • Hva opplever du som positivt og hva er eventuelt negativt?
 • Hvordan vil du beskrive ditt forhold til leder?
 • Hva er positivt og hva er eventuelt negativt?

Arbeidsevne – funksjonen sett opp mot arbeidsoppgaver og mulighet for tilrettelegging

 • Hva klarer pasienten/arbeidstakeren å gjøre av sine oppgaver, til tross for symptomer og nedsatt funksjon?
 • Hva kan eventuelt medføre risiko for pasienten eller arbeidskollegaer?
 • Hva klarer pasienten/arbeidstakeren ikke å gjøre?
 • I hvilken grad påvirker arbeidet symptomene? (Hva virker forsterkende/negativt, hva virker dempende/positivt?)
 • Hva kan gjøres for å bidra til mestring og hindre symptomforverring?
 • Vil pasienten/arbeidstakeren ha nytte av tilrettelegging?

Arbeidstid (fleksibilitet/redusert/gradvis opptrapping) Endringer i arbeidsoppgaver og ansvar Endringer i omgivelser

Andre forhold som påvirker:

 • Hva er forholdet mellom sykdom og arbeid?
 • Vet man noe om hva som har utløst sykdom; er det arbeidet eller utenforliggende faktorer?
 • Lar behandling og arbeid seg kombinere?

Siste faglige endring: 30. september 2019