Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.8. Utenlandsreise ved sykmelding: Pasientinformasjon

For å få sykepenger må du delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Derfor må du gjøre dette før du vurderer å reise:

Opphold i land i EU/EØS likestilles med opphold i Norge. Du må fortsatt oppfylle kravene til aktivitet og medvirke til behandling som nevnt ovenfor, slik at du kommer tilbake i arbeid så raskt som mulig.

Dersom du reiser til et land utenfor EU/EØS må du sende søknad om utenlandsopphold til NAV. Vil du være sikker på svaret, bør du søke før du reiser. Søknaden finner du på nav.no. NAV vurderer søknaden og kan innvilge inntil fire uker (28 kalenderdager) med utenlandsopphold i løpet av en tolvmånedersperiode.

Loven stiller krav om at du som sykmeldt skal være i arbeidsrelatert aktivitet så sant du kan. Er du frisk nok til en reise kan det stilles spørsmål ved om du heller kunne ha vært i delvis aktivitet på arbeid eller tatt ut ferie. Reisen må ikke føre til at du blir sykmeldt lengre enn om du hadde vært hjemme og fått behandling eller oppfølging. Du kan vanligvis ikke utsette nødvendig behandling, for eksempel en planlagt operasjon for å reise utenlands med sykepenger (da må du ta ut ferie).

Dersom du skal reise utenfor EU/EØS må du må selv sørge for å få en godkjenning av NAV, sykmelder har ikke ansvar for det.

Går du gradert sykmeldt, kan du ikke avvikle ferie samtidig som du mottar sykepenger. Du kan derimot reise utlands om du avspaserer dager du skulle ha arbeidet, men reiser du utenfor EU/EØS må du søke NAV for de dagene du er sykmeldt. Legen har ikke anledning til å øke sykmeldingsgraden din (eksempelvis til 100 % sykmeldt) for at du skal kunne reise utenlands. Eneste unntak er ved godkjente behandlingsreiser (revmatiske lidelser og psoriasis).

Om du reiser innenlands eller utenlands har du samme plikter som sykmeldt (være i aktivitet på arbeid om du kan, ta i mot behandling og oppfølging). Ved reiser innenlands trenger du ikke en godkjenning fra NAV.

Du må oppgi utenlandsreisen på søknaden om sykepenger.

Siste faglige endring: 15. februar 2022