Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

16.8. Utenlandsreise ved sykmelding: Pasientinformasjon

Som sykmeldt må du søke NAV om å få reise utenlands. Før du reiser er du selv ansvarlig for å søke NAV-kontoret på eget søknadsskjema som ligger på nav.no. Reisen skal ikke hindre behandling eller oppfølging. 

Før du reiser, må du:

  • avklare med arbeidsgiver at utenlandsoppholdet ikke vil hindre planlagt oppfølging eller aktivitet på arbeidsplassen. I egenerklæringen på søknadsskjema må du selv bekrefte at utenlandsoppholdet er avklart med arbeidsgiver.
  • avklare med legen/sykmelderen din at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge sykefraværsperioden og/eller hindre planlagt behandling og medisinsk oppfølging. I egenerklæringen på søknadsskjema må du selv bekrefte at utenlandsoppholdet er avklart med sykmelder.

Loven stiller krav om at du som sykmeldt skal være i arbeidsrelatert aktivitet så sant du kan. Er du frisk nok til en reise kan det stilles spørsmål ved om du heller kunne ha vært i delvis aktivitet på arbeid eller tatt ut ferie. Reisen må ikke føre til at du blir sykmeldt lengre enn om du hadde vært hjemme og fått behandling eller oppfølging. Du kan vanligvis ikke utsette nødvendig behandling, for eksempel en planlagt operasjon for å reise utenlands med sykepenger (da må du ta ut ferie).

Du må selv sørge for å få en godkjenning av NAV, sykmelder har ikke ansvar for det.

Går du gradert sykmeldt, kan du ikke avvikle ferie samtidig som du mottar sykepenger. Du kan derimot reise utlands om du avspaserer dager du skulle ha arbeidet, men du må søke NAV på forhånd. Legen har ikke anledning til å øke sykmeldingsgraden din (eksempelvis til 100 % sykmeldt) for at du skal kunne reise utenlands. Eneste unntak er ved godkjente behandlingsreiser (revmatiske lidelser og psoriasis).

Om du reiser innenlands eller utenlands har du samme plikter som sykmeldt (være i aktivitet på arbeid om du kan, ta i mot behandling og oppfølging). Ved reiser innenlands trenger du ikke en godkjenning fra NAV.

Du må oppgi utenlandsreisen på sykepengeattestens del D – sykepengekravet.

Se også: Ferie ved sykmelding: Pasientinformasjon

Sist faglig oppdatert: 04. desember 2020