Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.1. Sykmeldingsforløpet: Pasientinformasjon

Målet med oppfølging av deg som sykmeldt er å finne løsninger som skal gjøre det mulig for deg å vende tilbake til arbeid, helt eller delvis, og unngå unødig langvarig sykefravær.

Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen. Sykmeldende behandler, bedriftshelsetjenesten og NAV har også viktige roller i sykefraværsarbeidet og skal bidra til å finne gode løsninger.

De viktigste oppfølgingsaktivitetene er lovfestet som faste punkter i sykmeldingsforløpet, og skal sikre dialog og samhandling i oppfølgingsarbeidet:

Sykmeldte med arbeidsgiver

  • Senest innen 4 uker: Arbeidsgiver skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med den sykmeldte. Sykmelder skal ha kopi av planen.
  • Senest innen 7 uker: Arbeidsgiver skal innkalle den sykmeldte til dialogmøte 1. Bedriftshelsetjenesten skal delta hvis virksomheten har BHT. Sykmelder kan også være med på møtet hvis du som arbeidstaker ønsker det.
  • Senest innen 8 uker: Sykmelder og NAV skal vurdere den sykmeldtes mulighet for arbeidsrelatert aktivitet, eventuelt om tungtveiende medisinske grunner forhindrer det.
  • Senest innen 6 måneder: NAV skal innkalle den sykmeldte og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Sykmelder skal også delta hvis NAV mener det er hensiktsmessig.
  • Etter 6 måneder: NAV kan innkalle til et nytt dialogmøte 3 ved behov. Den sykmeldte kan selv be om dette.

Sykmeldte uten arbeidsgiver

Sykmeldte som ikke har en arbeidsgiver skal bli fulgt opp av NAV. NAV-kontoret skal innkalle til samtale og lage en aktivitetsplan.

Den sykmeldte har plikt til å samarbeide med arbeidsgiver og NAV, ellers kan sykepengene bli stanset. Medvirkningsplikten innebærer at den sykmeldte skal:

  • samarbeide om oppfølgingsplan og dialogmøter
  • ta imot tilbud om behandling, tilrettelegging og tiltak
  • plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet hvis det er mulig

Nav.no: Regler for oppfølging og utbetaling av sykepenger

Siste faglige endring: 28. november 2016