Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.2. Sykdomskravet ved sykmelding: Pasientinformasjon

Folketrygdloven inneholder regler for hvem som kan sykmeldes. Hvis du må være borte fra jobben på grunn av egen sykdom/skade, kan du ha rett på sykepenger. Sosiale eller økonomiske problemer o.l. gir ikke rett til sykepenger. Se nav.no: Sykepenger.

Sykmelder skal ut fra medisinskfaglig kunnskap og skjønn vurdere om det er sykdom eller skade som er årsaken til fravær, og kan ikke handle i strid med vilkårene for sykmelding uansett hvor god grunn det er for å være borte fra arbeidet.

Det vil være situasjoner i livet hvor man uten å være syk har behov for å være borte fra arbeidet. Det kan dreie seg om å ta vare på andre som er syke, eller ved triste eller leie hendelser i livet hvor det oppleves vanskelig å gå på jobb. I utgangspunktet har man ikke rett på sykmelding i slike situasjoner.

Alternative løsninger dersom sykmeldingsvilkårene ikke er oppfylte:

 • Ytelser fra det offentlige: Det finnes ikke ytelser fra det offentlige i alle situasjoner hvor det er behov for en pause fra arbeid. Kontakt NAV som har oversikt over dette om du er i tvil. Noen alternative ytelser er:
  • Omsorgspenger når syke pårørende pleies hjemme ved livets slutt
  • Pleiepenger ved barns sykdom
  • For gravide: Svangerskapspenger ved fosterskadelig arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging av arbeidet: Kanskje kan du likevel gå på jobben hvis oppgavene blir tilrettelagt slik at arbeidet oppleves mindre belastende.
  Velferdspermisjon: Mange arbeidsgivere kan i spesielle situasjoner gi velferdspermisjon med lønn (eller uten lønn). Snakk med din arbeidsgiver.
 • Avspasering og ferie

Siste faglige endring: 26. mai 2020