Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.9. Råd til deg som sørger eller blir sykmeldt på grunn av sorg

Sorg i forbindelse med at noen som står deg nær har gått bort, er en normal reaksjon. For noen er dette likevel en sterkere påkjenning enn for andre.

Du kan kanskje likevel gå på jobben om arbeidsoppgavene blir tilrettelagt og oppleves mindre belastende. Jobber du for eksempel i en resepsjon, kan du i en periode be om å få utføre arbeid på et kontor. Er du selger, kan du be om å slippe å reise i en periode. Muligens kan arbeidstiden forskyves eller det kan benyttes hjemmekontor. Tiltakene kan endres etter som tiden går.

Mange arbeidsgivere vil ved tap av nære pårørende kunne innvilge velferdspermisjon med lønn.

Avspasering og ferie kan også være en mulighet, hvis det ikke finnes andre løsninger.

Tap og sorg kan noen ganger føre til sykdom og sykdomssymptomer. Tror du at sorgen du opplever er i ferd med å utvikle seg til en sykdom, for eksempel en depresjon, bør du ta ny kontakt med legen.

Råd til deg som blir sykmeldt når du er i sorg

Erfaring viser at det går bedre for sørgende som til en viss grad greier å opprettholde normale rutiner i livet. Om du er fullt sykmeldt, prøv å holde vanlig døgnrytme og gjøre de tingene du pleier å gjøre, lage mat, vaske klær og lignende. Prøv å komme deg ut på tur. Oppsøk gjerne steder hvor det er andre mennesker.

Bruk tid sammen med dine nære: Familie, venner og kolleger er dine beste støttespillere, men be om mer hjelp fra helsevesenet om du står fast og ikke kommer videre.

Kontakt med arbeidsplassen: Besøk arbeidsplassen og snakk med kolleger mens du er sykmeldt. Er du helt borte fra arbeid, kan det være gunstig å besøke arbeidsplassen og snakke med kollegene. Det kan gjøre det lettere for deg å komme tilbake på jobb.

Du kan eventuelt be arbeidsgiveren din om å få tilrettelagt arbeidet ditt, slik at du kan komme tilbake. For eksempel kan arbeidstiden forskyves om du sover dårlig. Mulighetene er mange og man trenger vanligvis ikke være sykmeldt for å få til dette.

Om det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet slik at du unngår sykmelding, er gradert sykmelding et alternativ i en overgangsfase. Da jobber du delvis, enten ved at du er kortere tid på jobben eller at du er fritatt for enkelte belastende oppgaver. Legen skriver ut gradert sykmelding. Du må snakke med lederen din om hvordan dere skal organisere arbeidet. Informasjon om gradert sykmelding på nav.no.

Siste faglige endring: 02. desember 2016