Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.3. Gradert sykmelding: Pasientinformasjon

Ved gradert sykmelding oppgir legen/sykmelderen din i hvor stor grad du skal være sykmeldt (den prosenten du ikke skal arbeide) innenfor en tidsperiode. Du finner perioden og graden på sykmeldingen.

Jobbe mer enn sykmeldingsgraden viser

Det finnes sykdommer og skader hvor det er hensiktsmessig å avlaste på en bestemt måte. I slike tilfeller kan sykmelderen din ha sagt at du må holde deg til graden fordi det er nødvendig for at du skal bli frisk.

Hvis ikke sykmelderen har sagt noe annet, og du selv ønsker det, kan du avtale med lederen din å jobbe mer enn graden på sykmeldingen tilsier.

Du må i tilfelle sørge for at NAV får melding om dette før du trapper opp. Dette er viktig, for å unngå at du får feilutbetalt både sykepenger og lønn for samme periode etter at arbeidsgivers periode er slutt (16. dag av sykmeldingen), noe som kan få konsekvenser. Dette er også viktig for å sikre at du er dekket av folketrygden yrkesskadeerstatning hvis noe skulle skje på arbeidsplassen.

Tilbake i arbeid før friskmeldingsdato

Det finnes sykdommer og skader hvor det er hensiktsmessig å avlaste på en bestemt måte. I slike tilfeller kan sykmelderen din ha sagt at du må være borte fra arbeid i den perioden du er sykmeldt.
Hvis ikke sykmelderen har sagt noe annet, og du selv ønsker det, kan du avtale med lederen din å begynne å jobbe igjen før friskmeldingsdatoen. Dette kan du gjøre, selv om det ikke er fastslått av legen eller behandleren din at du er frisk. Det er ikke nødvendig at legen gir deg en friskmelding.

Du må sørge for at NAV får melding om dette før du gjenopptar arbeidet. Dette er viktig, for å unngå at du får feilutbetalt både sykepenger og lønn for samme periode etter at arbeidsgivers periode er slutt (16. dag av sykmeldingen), noe som kan få konsekvenser. Dette er også viktig for å sikre at du er dekket av folketrygden yrkesskadeerstatning hvis noe skulle skje på arbeidsplassen.

Etter avsluttet sykmelding kan det være at du fortsatt har behov for tilrettelagt arbeidet. Dette bør du snakke med din leder om.

Du kan oppleve å bli verre. Det er naturlig å oppleve noen plager eller symptomer når man øker aktiviteten. Eksempler kan være muskelømhet, tretthet, lett økning av smerter. Om du føler at du får et tilbakefall eller forverring av plager – kontakt legen/sykmelder for behandlingstiltak og vurdering av ny sykmelding. Diskuter eventuelt med lederen din før du går til legen, for å finne ut hva slags muligheter det er for ytterligere tilrettelegging på arbeidsplassen.

Avslutt den graderte sykmeldingen så snart som mulig

Dersom du er sykmeldt, bør du bidra til å avslutte sykmeldingen så fort du kan. Her er litt informasjon om hvorfor.

Rettighetene varer i ett år 

Sykepengeåret brukes opp like fort med en gradert sykmelding som med en full sykmelding. Er du sykmeldt i ett arbeidsforhold, så bruker du også opp sykepengeåret for eventuelt andre arbeidsforhold. Du har heller ikke flere dager i sykepengeåret om du er gradert sykmeldt. En dag er en dag, uansett graden du er sykmeldt.

Sluttdato

Hvis det har gått mindre enn seks måneder mellom slutten av forrige sykefravær og begynnelsen av nåværende fravær, legges sykedagene i begge fraværsperiodene sammen. Sluttdatoen for sykepengeåret kan derfor være tidligere enn ett år etter at denne siste sykmeldingsperioden din startet. NAV har oversikt over sluttdatoen. Legen har ikke alltid oversikt over dette.

Lavere ytelse etter ett år

Er du sykmeldt kan økonomien din endre seg betydelig etter ett år. De fleste har sykepenger tilsvarende lønn i 52 uker, men så faller ytelsen kraftig. En tommelfingerregel sier at du går ned til 2/3 av inntekten. Jo lenger du er sykmeldt, dess mer bruker du opp av sykepengeåret og den tryggheten som ligger i å ha sykepengerettigheter mest mulig ubrukt.

Nytt sykepengeår

Reglene er slik at for å opptjene nye fulle sykepengerettigheter må man ha arbeidet i seks måneder uten sykefravær (utover arbeidsgiverperioden på 16 dager).

 

Se også: Utenlandsreise og ferie

Siste faglige endring: 28. november 2016