Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.5. Full sykmelding: Pasientinformasjon

Gode råd ved full sykmelding:

Vær aktiv – hvis det er mulig: Aktivitet er bra enten det er på jobb eller privat. Aktivitet opprettholder funksjon og har treningseffekt.

Hold døgnrytmen: Det er lett å endre døgnrytmen, sitte lenger oppe om kvelden og stå senere opp om morgenen. Denne døgnrytmen passer ofte ikke med arbeid og kan gjøre det vanskeligere å komme tilbake.

Vær forsiktig med alkohol: Lev som når du er i arbeid. Vær forsiktig med alkohol.

Hold kontakt med arbeidsplassen: Besøk arbeidsplassen hvis mulig, snakk med leder og kolleger. Ha et blikk på hva du kan gjøre for å komme tilbake. Hva kan neste skritt være? Delta i oppfølging og utarbeiding av oppfølgingsplan.

Bygg overskudd: Hva liker du å gjøre? Er det noe som gir deg overskudd? Bruk noe av tiden til det.

Bruk konsultasjonene med din behandler: Benytt konsultasjonene til å drøfte forhold som er viktige for deg med hensyn på det å komme tilbake i arbeid. Din behandler kan gi deg råd og veiledning

Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten: Er du knyttet til en bedriftshelsetjeneste kan du snakke med dem om arbeidet – de kan gi deg råd.

Del private belastninger: Kombinasjonen av belastninger privat og på jobb kan bli for tung å bære. Man kan sykmeldes fra arbeid, men ikke sitt privatliv. Har du slike belastninger, drøft dem med lege/sykmelder.

Hvis du ikke blir bedre: Hvis du ikke blir bedre av å være borte fra jobb, så tenk over om du skulle vært delvis på arbeid. Snakk med lege/sykmelder om det.

Du trenger ikke være helt sykmeldt: Det er i mange tilfeller hensiktsmessig å arbeide helt eller delvis mens du venter på undersøkelser eller behandling. Hvis man skal vente til alt er avklart, eller ferdig behandlet, kan det føre til unødvendig lang tid borte fra jobb.

Gjør sykmeldingen så kort som mulig: Å gå helt sykmeldt kan ha negative konsekvenser, forsøk å gjøre perioden så kort som mulig. Greier du ikke hele arbeidet, be om gradert sykmelding. Du kan også be om tilrettelegginger etter at sykmeldingen er avsluttet. Du kan når som helst friskmelde deg selv (men ta hensyn til medisinske råd). Du eller lederen din melder fra om at du avbryter sykmeldingen og igjen begynner å jobbe. Dere må:

  • Skrive på sykmeldingens del D at arbeidet blir tatt opp igjen.
  • Kontakt NAV og gi beskjed.

Siste faglige endring: 28. november 2016