Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.7. Ferie ved sykmelding: Pasientinformasjon

Ta ut ferie mens du er sykmeldt

Som sykmeldt kan du ta ut ferie dersom dette ikke er til hinder for behandling eller oppfølging.

I et lengre sykdoms- og sykmeldingsforløp kan det være aktuelt å ta ut ferie for eksempelvis å delta i familiens ferieaktivitet. Da stoppes sykepengene i samme periode. Sykepengeåret forlenges tilsvarende.

Du må i tilfelle sørge for at NAV får melding om dette. Du skriver på sykmeldingens del D – sykepengekravet at du skal ha ferie og oppgir perioden.

Ved å ta ut ferie kan du reise utenlands uten å måtte søke NAV. En gradert sykmelding kan ikke endres til en full sykmelding for å få gjennomført en utenlandsreise (unntak godkjent behandlingsreise). Da er løsningen å ta ut ferie og oppgi den på blankett del D slik vi har beskrevet over.

Syk i ferien – sykmelding

Du får i utgangspunktet ikke sykepenger under ferie, hverken når sykdommen oppstår når du har ferie eller hvis sykdommen oppstår før ferien begynner og vedvarer i ferien.

For å få sykepenger, kan du imidlertid kreve ferien utsatt. Kravet må dokumenteres overfor arbeidsgiver med legeerklæring (sykmelding).

Hvis du blir syk før du tar ferie, må du framsette kravet senest siste dag før du skulle startet ferien. Hvis du blir syk i ferien, må du framsette kravet så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas. Ferieloven (lovdata.no)

Se også: Utenlandsreise ved sykmelding: Pasientinformasjon.

Siste faglige endring: 02. desember 2016