Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.4. Avventende sykmelding: Pasientinformasjon

Dersom legen/sykmelderen din har gitt deg en avventende sykmelding, vil det si at du kan unngå sykmelding dersom arbeidet ditt tilrettelegges. Dette gjelder i arbeidsgiverperioden (16 dager).

Formålet med avventende sykmelding er å bruke tilrettelegging for å forhindre sykmeldinger. Dette kan gjøres når lege/sykmelder mener det er medisinsk forsvarlig.

På sykmeldingen kan lege/sykmelder gi direkte meldinger og utfyllende veiledninger til arbeidsgiveren din om hindringer og muligheter.

Om arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner slike muligheter, meldes dette tilbake til lege/sykmelder. Sykmeldingen vil da gjelde fra datoen for den avventende sykmeldingen.

Når du har fått en avventende sykmelding

  • Ta med deg sykmeldingen til din leder
  • Snakk med lederen din om hvilke oppgaver du kan gjøre. Hva kan du kan greie av dine vanlige oppgaver? Kan du gjøre andre oppgaver? Vær kreativ, husk at opplæring også er en mulighet. Ta utgangspunkt i rådene legen/sykmelderen har gitt i sykmeldingen.
  • Sett opp en plan og skriv ned hvilke oppgaver du skal utføre.
  • Dersom dere ikke finner noen oppgaver, bør du få en bekreftelse på dette fra lederen. Kontakt deretter legen/sykmelderen din.
  • Om tilretteleggingen ikke fungerer:
    • Snakk med lederen
    • Snakk med legen/sykmelderen din hvis sykdommen/skaden forverres, på tross av god tilrettelegging.

Du trenger ikke kontakte lege/sykmelder når du går tilbake i fullt arbeid.

Opptrapping av aktivitet

Når du blir bedre, jobber du mer. Har du en dårligere dag, kan du arbeide mindre. Dette kan du avtale med leder/arbeidsgiver. En del forhold kan endre seg mens du har avventende sykmelding.

Hvis du blir verre fordi sykdommen endrer seg: Snakk med lederen din og ta deretter kontakt med sykmelderen din som kan gi nye råd eller en full sykmelding.

Hvis du blir verre fordi tilretteleggingen ikke føles riktig: Snakk med lederen din om å få endret tilretteleggingen.

Hvis du får en annen sykdom som gjør at du må være helt borte noen dager: Snakk med lederen din.

Perioden er over, men du trenger fortsatt noe tilrettelegging: Snakk med lederen din. Om nødvendig kan du bli gradert sykmeldt etter arbeidsgiverperioden.

Siste faglige endring: 05. februar 2024