Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Samarbeid med arbeidsgiver ved gradert sykmelding

Tilretteleggingen skjer på arbeidsplassen. En gradering blir best ved samarbeid med arbeidsgiver. Ved behov skriv en tekst med råd til arbeidsgiver i sykmeldingen.

Så langt det virker rimelig, ta hensyn til hva som er mulig på arbeidsplassen. Du kan spille på oppfølgingsplanen, dialogmøtene og samarbeidspartnere som bedriftshelsetjenesten og NAV.

Dersom arbeidsgiver er enig i at pasienten skal arbeide gradert, men uenig i den graden du har satt, anbefaler vi at du er lydhør for pasient og arbeidsgivers forslag til grad og tar hensyn til dem, med mindre de virker urimelige.

Når arbeidsplassen ikke kan legge til rette for en gradert sykmelding

Når det er bekreftet, eksempelvis gjennom oppfølgingsplan og dialogmøte, at arbeidsplassen ikke kan legge til rette for en gradert sykmelding, anbefaler vi at du skriver full sykmelding.

  • Skriv i sykmeldingens tekstfelt til arbeidsgiver og tekstfelt til NAV at aktivitet på arbeidsplassen medisinsk sett er mulig, men at arbeidsgiver ikke greier å tilrettelegge.
  • Gi arbeidsgiver og NAV en påminnelse om at det er slik ved eventuelle forlengelser. NAV kan gå inn i saken på individnivå og systemnivå.
  • Du dokumenterer at det helsemessig ikke er hindringer for gradert sykmelding.
  • Hvis arbeidsgiver dokumenterer overfor NAV at tilrettelegging ikke er mulig, kan NAV utbetale 100% sykepenger uten at sykmelder trenger å endre sykmeldingsgraden.

Sist faglig oppdatert: 12. mai 2017