Tvillingsvangerskap (Flerlingsvangerskap) (W84 Svangerskap høyrisiko)

  • Aktivitet tilpasset til den enkelte gravide er vanligvis positivt også ved svangerskap med mer enn ett barn.
  • Gradert sykmelding er et godt virkemiddel for å tilpasse aktivitet. Som første tiltak kan avventende sykmelding benyttes
  • Fra 28 svangerskapsuke er det vanlig å tilby eller anbefale avlastning i form av sykmelding ved tvilling- eller flersvangerskap, men alle tilstander må vurderes individuelt.
  • Full sykmelding inntil fødselspermisjonen er vanligvis nødvendig ved unormalt forløp med økt risiko, eller tegn til sykdomsutvikling hos mor eller foster. Skal følges opp av spesialisthelsetjenesten..
  • Ved tvillingsvangerskap skjer forløsning vanligvis senest i uke 38, og fødselspermisjonen starter tre uker før forløsning.
  • Fra 22 svangerskapsuke er tvillingsvangerskap en godkjent sykdomsdiagnose i folketrygdloven. I ICPC kan en benytte W84 og skrive Tvilling (trilling, firling, femling, x-ling)svangerskap som tekst. Før uke 22 må andre sykdomsdiagnoser brukes ved sykmelding.