Svangerskapsforgiftning (W81) (W84 Svangerskap høyrisiko)

  • Tett oppfølging hos spesialisthelsetjenesten - risikosvangerskap.
  • Full sykmelding inntil bedring eller fødselspermisjon ved tegn på sykdomsutvikling. Sykmelding bestemmes i samråd med spesialisthelsetjenesten.
  • Alle tilstander må vurderes individuelt.