Tensjonshodepine (N95)

  • Det er vanligvis ikke behov for sykmelding ved tensjonshodepine av kort varighet, men alle tilstander må vurderes individuelt
  • Det kan være behov for en kort sykmelding på ca 1-2 uker ved medikamentseponering ved medikamentsoverforbrukshodepine.
  • Kortere sykmelding, eventuelt egenmelding for restitusjon kan være nødvendig.
  • Gradert sykmelding kan være aktuelt når kronisk tensjonshodepine påvirker kognitiv funksjon.
  • Gradert sykmelding anbefales der hvor behandling (eksempelvis fysioterapi, kiropraktikk eller manuell terapi) krever sykmelding. Sykmelding på behandlingsdager er også et alternativ der hvor det ikke er mer enn en behandlingsdag i uken og hvor behandlingen krever det
  • Permanent tilrettelegging med fleksibilitet i arbeidsforhold kan være nødvendig, eksempelvis med mulighet for hjemmekontor ved kronisk tilbakevendende behandlingsrefraktær hodepine. Dette er viktig for å forebygge gjentatte sykmeldingsepisoder