Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

18. Andre verktøy for sykmelder

Andre verktøy for sykmelder er statistikk for sykmelder, obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid for leger og SKIL-kurs.

Statistikk for sykmelder

Statistikk for sykmelder på NAV.no kan du som sykmelder sammenligne din egen sykmeldingspraksis med praksis til andre, enten i kommunen, eller bydelen. 

For å se statistikken må du logge inn, Du trenger elektronisk ID (MiniID, BankID, Buypass, eller Commfides.

I statistikkverktøyet finner du: 

  • Egen profil for oversikt over gjeldende statistikkgruppe, geografi og periode 
  • Sykmeldinger etter varighet og gradering 
  • Sykefraværstilfeller etter varighet og gradering 
  • Tilbakemeldinger til NAV og arbeidsgiver 
  • Fastleger vil og kunne se sin pasientsammensetning 
  • Diagnoser med beslutningsstøtte (hentet fra Faglig veileder for sykmelder) 
  • Oppdatert statistikk for sykmeldingstilfeller hvert kvartal. 
  • Oppdatert statistikk for sykmeldinger hver måned. 

Obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid for leger

Dette er et e-læringskurs i sykmeldingsarbeid som skal sikre at leger har oppdatert og tilstrekkelig kunnskap i sykmeldingsarbeid. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i nært samarbeid med Den norske legeforening. Kurset krever innlogging. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) fastsatte i 2012, som oppfølging av IA avtalen, forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger. Kurset ble utviklet for å sikre at leger har oppdatert og tilstrekkelig kunnskap i sykmeldingsarbeid. Kurset finner du på NAVs nettsider

SKIL-kurs

Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL) jobber på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet med å utarbeide en kvalitetspakke (bestående av 3 moduler) i sykmeldingsarbeid for leger (skil.no). Tiltaket egner seg for smågrupper i allmennmedisin, legekontor og andre grupper. 

Arbeidet bygger på innholdet i veileder til sykmelder, statistikkverktøy og obligatorisk opplæring allerede utarbeidet av myndighetene.

Siste faglige endring: 09. februar 2024