Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Reisetilskudd ved sykdom eller skade

Dersom pasienten din er syk, og selve arbeidsreisen er det egentlige hinder for å kunne utføre arbeidet, kan man fra 17. dag søke NAV om dekning av midlertidige ekstra reiseutgifter. Behovet dokumenters på sykmeldingen av legen også når pasienten ikke sykmeldes.

Reisetilskuddet skal dekke et midlertidig transportbehov. Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning i antall dager det kan ytes reisetilskudd så fremt pasienten har sykepengerettigheter. Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden.

Reisetilskuddet er begrenset oppad til det beløpet arbeidstakeren ville ha fått i sykepenger. Reisetilskudd kan gis i kombinasjon med gradert sykmelding. Dersom pasienten ikke har rett til sykepenger og tilhørende reisetilskudd, kan pasienten har rett til reisestønad istedenfor arbeidsavklaringspenger.

Reisetilskuddet gjelder ikke i arbeidsgiverperioden. Om pasienten hadde kunnet arbeide helt eller delvis hvis han hadde fått hjelp til transport til og fra jobb, kan du skrive en avventende sykmelding og anføre at pasienten trenger hjelp til dette. Arbeidsgiver vil kunne organisere skyss eksempelvis med en kollega eller få muligheten til vurdere om de vil   dekke reiseutgiftene for de første 16 sykedagene.

Din rolle som lege:
I sykmeldingens punkt 4 oppgis tidsperioden for reisetilskuddet, enten i kombinasjon med gradert sykmelding eller kun som reisetilskudd.

Hvis pasienten skal ha reisetilskudd og jobbe fullt, velg i «periodetype» under punkt 4 «Pasienten kan være i fullt arbeid under reisetilskudd». Hvis pasienten skal kombinere gradert sykmelding og reisetilskudd velg i «periodetype» under punkt 4 «Pasienten kan være i delvis arbeid (gradert sykmelding», og sett kryss i 4.2.4 «Pasienten kan være delvis i arbeid ved bruk av reisetilskudd».

For å søke: Den sykmeldte søker selv NAV om refusjon av sine utgifter på eget skjema ved å logge seg inn på Ditt NAV eller kontakte NAV.

Ved varig funksjonsnedsettelse og ved behov for tilpasset transport, kan pasienten søke om arbeids- og utdanningsreiser (nav.no).

Siste faglige endring: 28. august 2019