Hopp til hovedinnholdet

KAPITTEL 9.4
Reisetilskudd ved sykdom eller skade

Dersom pasienten din er syk, og selve arbeidsreisen er det egentlige hinder for å kunne utføre arbeidet, kan man fra 17. dag søke NAV om dekning av midlertidige ekstra reiseutgifter.

Reisetilskuddet skal dekke et midlertidig transportbehov. Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning i antall dager det kan ytes reisetilskudd. Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden.

Reisetilskuddet er begrenset oppad til det beløpet arbeidstakeren ville ha fått i sykepenger. Reisetilskudd kan gis i kombinasjon med gradert sykmelding og ved arbeidsavklaringspenger.

Det er opp til arbeidsgiver om denne vil dekke reiseutgiftene for de første 16 sykedagene, eller finne andre praktiske løsninger.

For å søke: Du må oppgi tidsperiode for reisetilskudd i sykmeldingen.

Den sykmeldte søker selv NAV om refusjon av sine utgifter på eget skjema ved å logge seg inn på Ditt NAV eller kontakte NAV.

Ved varig funksjonsnedsettelse og ved behov for tilpasset transport, kan pasienten søke om arbeids- og utdanningsreiser (nav.no).

Først publisert: 11. april 2016 Sist faglig oppdatert: 13. mars 2019