Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.5. Pleiepenger og omsorgspenger: Ved barns/barnepassers sykdom og pleie ved livets slutt

Pleiepenger ved barns sykdom

Pleiepenger kan gis til foreldre eller andre omsorgspersoner som har fravær fra arbeid for å ta seg av barn som har vært til behandling eller utredning ved sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste. 

Pleiepenger kan også gis til omsorgspersoner som tar seg av utviklingshemmede personer over 18 år som er alvorlig syke. 

Pleiepenger for sykt barn (nav.no).

Pleiepenger for pleie av en nærstående person ved livets slutt

Pleiepenger kan gis til de som har fravær fra arbeid fordi de pleier en som står dem nær. 

Pleiepenger ved livets slutt (nav.no).

Sykdom under fødselspermisjon med foreldrepenger

Hvis den av foreldrene som hadde planlagt å ta seg av barnet på foreldrepenger på grunn av sykdom blir helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, kan man søke om overføring av foreldrepengene til den andre av foreldrene eller om utsettelse av perioden med foreldrepenger. Legeattest som beskriver hvorfor vedkommende er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet kreves. Les mer om foreldrepenger og hvordan man søker om overføring og utsettelse (nav.no).

Hvis den forelderen som er for syk til å ta seg av barnet har rett på sykepenger, kreves også en ordinær sykmelding.

Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom

Foreldre som har omsorg for barn, har rett til omsorgspenger når det er nødvendig at de er hjemme fra arbeidet for å se etter og pleie sykt barn. Det samme gjelder dersom arbeidstaker må være hjemme fra arbeid når den som har det daglige tilsynet med barnet, for eksempel dagmamma, er syk.

Som lege bør du gjøre foreldre som har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn oppmerksom på at de kan ha rett til ekstra antall dager med omsorgspenger, for å ta seg av sitt syke barn. Som lege må du i så fall skrive legeerklæring ved søknad om ekstra omsorgsdager for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn (skjema NAV 09-06.09)

Les mer om omsorgspenger på nav.no.

Opplæringspenger ved barns sykdom

Den som har omsorg for barn med en funksjonshemning eller en langvarig sykdom, kan få opplæringspenger for å få opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller delta på foreldrekurs ved et offentlig godkjent spesialpedagogisk kompetansesenter. Les mer om opplæringspenger og hvordan det søkes om på nav.no

Siste faglige endring: 19. oktober 2020